Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 52395Luty: 49673Marzec: 21848Kwiecień: 52575Maj: 24597Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 7Kwiecień: 3Maj: 260Czerwiec: 273
Lipiec: 2Sierpień: 237Wrzesień: 6108Październik: 15254Listopad: 58374Grudzień: 42563
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 17028
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 6998
 3. Oświadczenia majątkowe pracownicy jednostek
  Wyświetleń: 3710
 4. Uchwały (2018-2023)
  Wyświetleń: 2751
 5. Kadencja 2018-2023 (Oświadczenia majątkowe Rada Gminy)
  Wyświetleń: 2624
 6. Przetargi
  Wyświetleń: 2268
 7. Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 2245
 8. Petycje
  Wyświetleń: 2110
 9. Zamówienia poniżej 130 tys. zł netto
  Wyświetleń: 1820
 10. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1794
 11. Wstępne ogłoszenia informacyjne
  Wyświetleń: 1679
 12. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1593
 13. Oświadczenia majątkowe – pracownicy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1553
 14. Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1517
 15. Kadencja 2014-2018 (Oświadczenia majątkowe Rada Gminy)
  Wyświetleń: 1395
 16. Uchwały (2014-2018)
  Wyświetleń: 1344
 17. Nagrania wizualne
  Wyświetleń: 1334
 18. Uchwały (2010-2014)
  Wyświetleń: 1310
 19. Zarządzenia 2023
  Wyświetleń: 1303
 20. Komunikaty i ogłoszenia
  Wyświetleń: 1037
 21. Sesje Rady Gminy Warlubie (kadencja 2018-2024)
  Wyświetleń: 1024
 22. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1006
 23. Stowarzyszenia i Związki Międzygminne OSP
  Wyświetleń: 997
 24. Sołectwa
  Wyświetleń: 968
 25. Kadencja 2018-2023 (Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy)
  Wyświetleń: 934
 26. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 893
 27. Zarządzenia 2022
  Wyświetleń: 892
 28. Protokoły z sesji Rady Gminy, kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 886
 29. Zarządzenia 2021
  Wyświetleń: 877
 30. Rada Gminy – Komisja Rewizyjna (Kadencja 2018-2023)
  Wyświetleń: 872
 31. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 842
 32. Zarządzenia 2020
  Wyświetleń: 837
 33. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 834
 34. Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu
  Wyświetleń: 827
 35. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 827
 36. Szkoły
  Wyświetleń: 808
 37. ZARZĄDZENIE NR 4/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Warlubie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 782
 38. Zadania i uprawnienia
  Wyświetleń: 775
 39. Protokół z LIII sesji
  Wyświetleń: 769
 40. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 748
 41. Zarządzenia 2011
  Wyświetleń: 717
 42. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 715
 43. Wójt Gminy - dane kontaktowe
  Wyświetleń: 714
 44. Zarządzenia 2014
  Wyświetleń: 704
 45. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
  Wyświetleń: 681
 46. Zarządzenia 2012
  Wyświetleń: 674
 47. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 672
 48. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 665
 49. Wybory do Izb Rolniczych
  Wyświetleń: 657
 50. Kadencja 2014-2018 (Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy)
  Wyświetleń: 636
 51. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 626
 52. Zakład Usług Komunalnych
  Wyświetleń: 618
 53. Skład Rady Gminy (kadencja 2018-2023)
  Wyświetleń: 617
 54. Zarządzenia 2013
  Wyświetleń: 617
 55. Rada Gminy – Komisja Działalności Gospodarczej (Kadencja 2018-2023)
  Wyświetleń: 599
 56. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 570
 57. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 550
 58. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 531
 59. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds kadr w Referacie Obsługi Administracyjnej
  Wyświetleń: 530
 60. Podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 525
 61. Zarządzenia 2024
  Wyświetleń: 517
 62. Ochrona środowiska - Zawiadomienia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 509
 63. Rada Gminy – Komisja Socjalno-Bytowa (Kadencja 2018-2023)
  Wyświetleń: 499
 64. Obwieszczenia - planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 485
 65. Plan pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 483
 66. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 464
 67. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 462
 68. Wybory ławników - kadencja: 2024-2027
  Wyświetleń: 460
 69. Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy, przyjmowanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 436
 70. Wójt Gminy – zadania i uprawnienia
  Wyświetleń: 434
 71. Interpelacje i Zapytania
  Wyświetleń: 431
 72. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.11.2023
  Wyświetleń: 429
 73. Zabytki
  Wyświetleń: 423
 74. Rada Gminy – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (Kadencja 2018-2023)
  Wyświetleń: 415
 75. Statut Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 413
 76. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 412
 77. Procedura naboru
  Wyświetleń: 404
 78. Druki oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 403
 79. Podatek od nieruchomości (2024)
  Wyświetleń: 399
 80. Plany i Programy
  Wyświetleń: 398
 81. Cyberbezpieczeństwo
  Wyświetleń: 395
 82. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Warlubie na lata 2021-2025
  Wyświetleń: 395
 83. Budżet
  Wyświetleń: 383
 84. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 2023 rok
  Wyświetleń: 380
 85. Protokół z LV sesji
  Wyświetleń: 367
 86. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 365
 87. Referendum ogólnokrajowe 2023
  Wyświetleń: 360
 88. Plan postępowań o zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł netto
  Wyświetleń: 352
 89. Podatek rolny (2024)
  Wyświetleń: 346
 90. Protokół z LI sesji
  Wyświetleń: 346
 91. Ochrona środowiska - Decyzje i postanowienia
  Wyświetleń: 345
 92. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 342
 93. Sport
  Wyświetleń: 341
 94. Regulaminy
  Wyświetleń: 340
 95. UCHWAŁA NR LV/422/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26.10.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 r.
  Wyświetleń: 339
 96. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 335
 97. ZARZĄDZENIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Warlubiu oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Warlubiu
  Wyświetleń: 331
 98. Wybory ławników
  Wyświetleń: 330
 99. Kodeks Etyki Pracownika
  Wyświetleń: 329
 100. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 326
 101. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  Wyświetleń: 325
 102. Plany polowań zbiorowych
  Wyświetleń: 325
 103. Uchwały 2019
  Wyświetleń: 320
 104. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 319
 105. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 318
 106. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 317
 107. Obligacje
  Wyświetleń: 317
 108. Pobierz programy
  Wyświetleń: 313
 109. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 309
 110. ZARZĄDZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich w gminie Warlubie oraz wzorów druków dotyczących ich wynajmu
  Wyświetleń: 309
 111. Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2024 r.
  Wyświetleń: 300
 112. Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo
  Wyświetleń: 298
 113. Głosowanie na podstawie zaświadczenia – głosuj tam, gdzie będziesz w dniu wyborów
  Wyświetleń: 294
 114. ZARZĄDZENIE NR 82/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 290
 115. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 285
 116. Wniosek do podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 285
 117. ZARZĄDZENIE NR 95 2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działki nr 48 i 49, obręb 39 m. Grudziądz wraz z ustaleniem kwoty zbycia
  Wyświetleń: 285
 118. UCHWAŁA NR LIII/413/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie
  Wyświetleń: 280
 119. Uchwały 2021
  Wyświetleń: 280
 120. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 276
 121. Uchwały 2022
  Wyświetleń: 276
 122. Uchwały 2011
  Wyświetleń: 275
 123. ZARZĄDZENIE NR 58/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 274
 124. Uchwały 2012
  Wyświetleń: 272
 125. UCHWAŁA NR LIV/418/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok
  Wyświetleń: 271
 126. Informacja o LI sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 262
 127. ZARZĄDZENIE NR 62/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działki nr 259/2 i 259/3, położonej w miejscowości Warlubie wraz z ustaleniem kwoty zbycia.
  Wyświetleń: 262
 128. Informacja o L sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 261
 129. Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 24.01.2013 r. w sprawie wysokości czynszu za lokale mieszkalne stanowiące gminny zasób mieszkaniowy
  Wyświetleń: 261
 130. Informacja o LIII sesji Rady Gminy Warlubie – 31 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00 (czwartek)
  Wyświetleń: 259
 131. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 257
 132. Raport o stanie Gminy za 2021 rok
  Wyświetleń: 254
 133. POSTANOWIENIE Nr 62/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Warlubie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 250
 134. Ogłoszenia o sprzedaży autobusu Mercedes-Benz Sprinter - 1
  Wyświetleń: 249
 135. Uchwały 2013
  Wyświetleń: 248
 136. Informacja o działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 247
 137. Plan zamówień publicznych na 2020
  Wyświetleń: 244
 138. Uchwały 2015
  Wyświetleń: 243
 139. Uchwały 2014
  Wyświetleń: 242
 140. Uchwały 2018
  Wyświetleń: 241
 141. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 237
 142. Plan zamówień publicznych na 2023
  Wyświetleń: 237
 143. Uchwały 2020
  Wyświetleń: 235
 144. Uchwały 2023
  Wyświetleń: 234
 145. Protokół z LII sesji
  Wyświetleń: 233
 146. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok"
  Wyświetleń: 230
 147. UCHWAŁA NR LVII/451/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 229
 148. Podatek leśny (2024)
  Wyświetleń: 228
 149. Raport o stanie Gminy za 2019 rok
  Wyświetleń: 228
 150. Zlecenie zadań w trybie konkursowym na 2023 rok
  Wyświetleń: 226
 151. Protokół z LIV sesji
  Wyświetleń: 225
 152. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie
  Wyświetleń: 225
 153. ZARZĄDZENIE NR 57/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie
  Wyświetleń: 225
 154. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu – rejestr
  Wyświetleń: 224
 155. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022–2023
  Wyświetleń: 221
 156. Strategia Rozwoju Gminy Warlubie 2020+
  Wyświetleń: 221
 157. ZARZĄDZENIE NR 40/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliwa oraz stawek za wynajem pojazdów gminnych
  Wyświetleń: 220
 158. UCHWAŁA NR LVII/442/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok
  Wyświetleń: 219
 159. Uchwały 2016
  Wyświetleń: 218
 160. Uchwała Nr XII/91/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r
  Wyświetleń: 217
 161. ZARZĄDZENIE NR 60/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 690/4, położonej w miejscowości Wielki Komorsk wraz z ustaleniem kwoty nabycia
  Wyświetleń: 216
 162. UCHWAŁA NR LVIII/457/2024 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 212
 163. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze Gminy Warlubie w 2024 roku
  Wyświetleń: 212
 164. Raport o stanie Gminy za 2020 rok
  Wyświetleń: 211
 165. Zasady dofinansowania
  Wyświetleń: 210
 166. ZARZĄDZENIE NR 77/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku
  Wyświetleń: 209
 167. Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 20.02.2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiacych własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 209
 168. Zarządzenie Nr 66/2012 z dn.22.11.2012r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 207
 169. Obligacje 2023 - Zaproszenie do udziału w konkursie
  Wyświetleń: 206
 170. Plan zamówień publicznych na 2019
  Wyświetleń: 205
 171. Informacja o LIV sesji Rady Gminy Warlubie – 28 września 2023 r. o godz. 12.00 (czwartek)
  Wyświetleń: 204
 172. Obwieszczenie z dnia 08.09.2023
  Wyświetleń: 204
 173. Opłata targowa (2024)
  Wyświetleń: 204
 174. ZARZĄDZENIE NR 96/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 1140/3 , położonej w miejscowości Wielki Komorsk wraz z ustaleniem kwoty nabycia
  Wyświetleń: 203
 175. Zarządzenie Nr 42/2011 z dn. 27.06.2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 199
 176. Informacja o LII sesji Rady Gminy Warlubie – 29 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 (czwartek)
  Wyświetleń: 198
 177. Informacja o LV sesji Rady Gminy Warlubie – 26 października 2023 r. o godz. 12.00 (czwartek)
  Wyświetleń: 198
 178. Protokół z LVII sesji
  Wyświetleń: 195
 179. Uchwała Nr XXXVIII/308/14 z dnia 2.10.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rulewo
  Wyświetleń: 193
 180. Budżet Gminy na 2023 rok
  Wyświetleń: 192
 181. Program współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 192
 182. Regulamin korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 192
 183. ZARZĄDZENIE NR 102/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu
  Wyświetleń: 192
 184. ZARZĄDZENIE NR 10/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 191
 185. Informacja o LVII sesji Rady Gminy Warlubie - 21 grudnia 2023 r. o godz. 10.45 (czwartek)
  Wyświetleń: 190
 186. Konsultacje społeczne projektu uchwały
  Wyświetleń: 190
 187. Podatek od środków transportowych (2024)
  Wyświetleń: 190
 188. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – gmina Warlubie nr rejestrowy: 8
  Wyświetleń: 190
 189. Informacja o LVI sesji Rady Gminy Warlubie - 30 listopada 2023 r. o godz. 12.00 (czwartek)
  Wyświetleń: 189
 190. ZARZĄDZENIE NR 74/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Warlubie na lata 2023 – 2025
  Wyświetleń: 189
 191. Ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
  Wyświetleń: 186
 192. ZARZĄDZENIE NR 29/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Warlubiu za 2022 rok
  Wyświetleń: 186
 193. Zarządzenie Nr 5/2011 z dn.18.01.11 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 185
 194. Informacja Urzędnika Wyborczego w Warlubiu o przyjmowaniu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 184
 195. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 184
 196. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie
  Wyświetleń: 183
 197. 2023 rok - Wstępne ogłoszenie informacyjne – dostawy (RI.II.271.13.2023)
  Wyświetleń: 182
 198. Protokół z XLVII sesji
  Wyświetleń: 182
 199. Wydanie zaświadczenia w sprawie podatku
  Wyświetleń: 182
 200. ZARZĄDZENIE NR 37/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie aktywizacji, integracji oraz działalności kulturalnej na rzecz osób starszych
  Wyświetleń: 182
 201. Zarządzenie Nr 65/2012 z dn.22.11.12 r. w sprawie zasad opracowania „Planu obrony cywilnej Gminy Warlubie”
  Wyświetleń: 182
 202. Protokół z I sesji
  Wyświetleń: 181
 203. ZARZĄDZENIE NR 3/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 181
 204. ZARZĄDZENIE NR 117/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne z przeznaczeniem na zebrania wyborcze w Gminie Warlubie
  Wyświetleń: 180
 205. ZARZĄDZENIE NR 5/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, jak też dokumentów potwierdzających sp
  Wyświetleń: 180
 206. ZARZĄDZENIE NR 4/2024 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich w gminie Warlubie oraz wzorów druków dotyczących ich wynajmu
  Wyświetleń: 179
 207. Dojazd do lokali wyborczych w dniu 15.10.2023
  Wyświetleń: 178
 208. Obligacje 2023 - Ogłoszenie o konkursie ofert
  Wyświetleń: 178
 209. POSTANOWIENIE NR 134/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 178
 210. Plan polowań zbiorowych KŁ nr 87 Hubertus w Nowem
  Wyświetleń: 177
 211. Protokół z LVI sesji
  Wyświetleń: 177
 212. Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu – rejestr
  Wyświetleń: 176
 213. Opłata od posiadania psów (2024)
  Wyświetleń: 176
 214. POSTANOWIENIE NR 135/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 176
 215. ZARZĄDZENIE NR 31/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Warlubie za 2022 rok
  Wyświetleń: 176
 216. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 175
 217. Sprawdź miejsce głosowania
  Wyświetleń: 175
 218. Uchwała Nr III/13/10 z dnia 21.12.10 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
  Wyświetleń: 175
 219. Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 27.05.2013 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wsparcie realizacji w 2013r. zadanai publicznego w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 175
 220. Zarządzenie Nr 63/2012 z dn.19.11.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012 r.
  Wyświetleń: 175
 221. Opłaty komunalne – woda, ścieki
  Wyświetleń: 172
 222. Uchwała Nr XXXIX/313/14 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 172
 223. Stypendia i nagrody sportowe
  Wyświetleń: 171
 224. Zgłoszenie polowań zbiorowych myśliwych zagranicznych oraz krajowych – OHZ Dąbrowa
  Wyświetleń: 171
 225. Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2023 r.
  Wyświetleń: 170
 226. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – gmina Warlubie nr rejestrowy: 3
  Wyświetleń: 170
 227. Uchwała Nr III/11/10 z dnia 21.12.10 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2011-2017
  Wyświetleń: 170
 228. Sposób postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 169
 229. Uchwała Nr XXXIX/312/14 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.
  Wyświetleń: 169
 230. ZARZĄDZENIE NR 100/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na zadania publiczne Gminy Warlubie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024
  Wyświetleń: 169
 231. ZARZĄDZENIE NR 2/2024 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 169
 232. Zarządzenie Nr 71/2012 z dnia 27.12.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012r.
  Wyświetleń: 169
 233. Zarządzenie Nr 77/2014 z dnia 27.11.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  Wyświetleń: 169
 234. Zwolnienie z podatku rolnego z tytułu kupna gruntów
  Wyświetleń: 169
 235. Protokół z VI sesji
  Wyświetleń: 167
 236. ZARZĄDZENIE NR 24/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
  Wyświetleń: 166
 237. Obligacje 2023 - Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 165
 238. Obligacje 2023 – Informacje
  Wyświetleń: 165
 239. Uchwała Nr XXXVIII/307/14 z dnia 2.10.2014 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w Buśni
  Wyświetleń: 165
 240. ZARZĄDZENIE NR 88/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 165
 241. ZARZĄDZENIE NR 70/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania nagrody sportowej Gminy Warlubie za 2016 r.
  Wyświetleń: 164
 242. Plan polowań zbiorowych 2022-2023
  Wyświetleń: 163
 243. ZARZĄDZENIE NR 132/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE - anulowano
  Wyświetleń: 163
 244. Protokół z V sesji
  Wyświetleń: 162
 245. Sprzedaż autobusu Mercedes-Benz Sprinter w drodze negocjacji
  Wyświetleń: 162
 246. Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 30.07.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów formularzy związanych z kształceniem oraz dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 162
 247. Zarządzenie Nr 58/2014 z dnia 29.08.2014 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 162
 248. ZARZĄDZENIE NR 63/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych w zakresie aktywizacji, integracji oraz działalności kulturalnej na rzecz osób starszych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 162
 249. Zarządzenie Nr 73/2014 z dnia 14.11.2014 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 162
 250. Informacja o składach wraz z funkcjami (Wybory Samorządowe 2024)
  Wyświetleń: 161
 251. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – gmina Warlubie nr rejestrowy: 5
  Wyświetleń: 161
 252. UCHWAŁA NR XLVIII/295/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2018 r.
  Wyświetleń: 161
 253. Uchwała Nr XXXIX/315/14 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości komunalnej w Warlubiu na rzecz OSP
  Wyświetleń: 160
 254. UCHWAŁA NR XXVI/151/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy
  Wyświetleń: 159
 255. ZARZĄDZENIE NR 12/2016 z dnia 8 marca 2016 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej ,na zasadzie kontynuacji, nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 706 obręb Lipinki i sporządzenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 159
 256. Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 28.02.2014 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu oraz do innych osób do potwierdzenia spraw z zakresu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach składanych w procesie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Warlubie
  Wyświetleń: 159
 257. Zarządzenie Nr 57/2012 z dn. 5.11.2012 w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 159
 258. Zarządzenie Nr 63/2013 z dnia 2.12.2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 159
 259. ZARZĄDZENIE NR 80/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 159
 260. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 158
 261. Obwieszczenie z dnia 26.09.2023
  Wyświetleń: 158
 262. Wybory ławników - kadencja: 2020-2023
  Wyświetleń: 158
 263. Obwieszczenie z dnia 07.09.2023
  Wyświetleń: 157
 264. Protokół z VIII sesji
  Wyświetleń: 157
 265. UCHWAŁA NR XLVIII/296/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
  Wyświetleń: 157
 266. ZARZĄDZENIE NR 16/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 157
 267. ZARZĄDZENIE NR 52/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 września 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na zasadzie kontynuacji, nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 47, obręb Buśnia i sporządzenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 157
 268. Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie
  Wyświetleń: 156
 269. Uchwała Nr III/16/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 156
 270. Uchwała Nr XXXIX/311/14 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta – podatek rolny na 2015 r.
  Wyświetleń: 156
 271. Obwieszczenie z dnia 24.11.2023
  Wyświetleń: 155
 272. UCHWAŁA NR XIX/101/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu
  Wyświetleń: 155
 273. Uchwała Nr XXIV/216/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w Krzewinach
  Wyświetleń: 155
 274. Uchwała Nr XXXIX/310/14 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 r.
  Wyświetleń: 155
 275. Interpelacja nr 3
  Wyświetleń: 154
 276. Polowania zbiorowe - informacja Nadleśnictwa Dąbrowa
  Wyświetleń: 153
 277. UCHWAŁA NR LIV/421/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Wyświetleń: 153
 278. UCHWAŁA NR XLVI/289/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 153
 279. UCHWAŁA NR XLVII/292/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
  Wyświetleń: 153
 280. Uchwała Nr XXII/195/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 153
 281. Uchwały 2017
  Wyświetleń: 153
 282. Dotacje na rozwój sportu
  Wyświetleń: 152
 283. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium
  Wyświetleń: 152
 284. UCHWAŁA NR XLVIII/297/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok
  Wyświetleń: 152
 285. Uchwała Nr XVIII/87/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  Wyświetleń: 152
 286. ZARZĄDZENIE NR 27/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  Wyświetleń: 152
 287. Obwieszczenie z dnia 19.10.2023
  Wyświetleń: 151
 288. Obwieszczenie z dnia 21.09.2023
  Wyświetleń: 151
 289. Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu – 2023 rok
  Wyświetleń: 151
 290. Obwieszczenie z dnia 24.10.2023
  Wyświetleń: 150
 291. Protokół z X sesji
  Wyświetleń: 150
 292. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – gmina Warlubie nr rejestrowy: 7
  Wyświetleń: 150
 293. Zarządzenie nr 81/2011 z dnia 10.11.2011r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2011 r. zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej
  Wyświetleń: 150
 294. Plan polowań zbiorowych 2021-2022
  Wyświetleń: 149
 295. Uchwała Nr XVIII/88/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za 2015 rok
  Wyświetleń: 149
 296. Uchwała Nr XXXV/287/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego – budowa ścieżki rowerowej Lipinki-Rybno
  Wyświetleń: 149
 297. ZARZĄDZENIE NR 110/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok
  Wyświetleń: 149
 298. ZARZĄDZENIE NR 77/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2018/2019 przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie
  Wyświetleń: 149
 299. Obwieszczenie z dnia 24.10.2023_
  Wyświetleń: 148
 300. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 148
 301. UCHWAŁA NR LV/423/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2023 – 2033
  Wyświetleń: 148
 302. Uchwała Nr XI/80/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Warlubie na rok 2011
  Wyświetleń: 148
 303. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 148
 304. ZARZĄDZENIE NR 134/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 148
 305. Zarządzenie Nr 64/2012 z dn.19.11.12 r. w sprawie powołania komisji dokonującej przegląd i wydzielenie dokumentacji archiwalnej oraz niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę
  Wyświetleń: 148
 306. ZARZĄDZENIE NR 11/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 147
 307. ZARZĄDZENIE NR 3/2024 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 147
 308. Zarządzenie nr 37/2012 z dnia 14.06.2012r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 147
 309. Zarządzenie Nr 61/2014 z dnia 24.09.2014 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2014r. w zakresie opieki społecznej
  Wyświetleń: 147
 310. ZARZĄDZENIE NR 68/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2023 roku
  Wyświetleń: 147
 311. Zarządzenie nr 79/2011 z dnia 8.11.2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie działalności charytatywnej w 2011r.
  Wyświetleń: 147
 312. Zmiana miejsca głosowania
  Wyświetleń: 147
 313. Uchwała Nr VIII/40/2015 z dnia 21.05.2015 r.w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 146
 314. UCHWAŁA NR XLIII/277/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego oraz określenia zasad sprzedaży lokalu stanowiącego własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 146
 315. UCHWAŁA NR XXI/119/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2016–2027
  Wyświetleń: 146
 316. Uchwała Nr XXXIX/314/14 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 146
 317. Wykaz osób zajmujących się obsługą wyborów na terenie gminy Warlubie
  Wyświetleń: 146
 318. ZARZĄDZENIE NR 33/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie norm zużycia paliwa oraz stawek za wynajem pojazdów gminnych
  Wyświetleń: 146
 319. ZARZĄDZENIE NR 43/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży autobusu gminnego
  Wyświetleń: 146
 320. Zarządzenie Nr 68/2013 z dnia 10.12.2013 w sprawie norm zużycia paliwa oraz stawek za wynajem pojazdów
  Wyświetleń: 146
 321. ZARZĄDZENIE NR 70/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  Wyświetleń: 146
 322. ZARZĄDZENIE NR 73/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych w zakresie aktywizacja, integracja oraz działalność kulturalna na rzecz osób starszych
  Wyświetleń: 146
 323. Uchwała Nr IV/23/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
  Wyświetleń: 145
 324. Uchwała Nr XXIII/203/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie przystąpienia do projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji”
  Wyświetleń: 145
 325. Zarządzenie nr 88/2011 z dnia 29.11.2011r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 145
 326. Obwieszczenie z dnia 07.09.2023 - 2
  Wyświetleń: 144
 327. Uchwała Nr XXXI/253/13 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji projektu „kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w Powiecie Świeckim – szansą na sukces edukacyjny”
  Wyświetleń: 144
 328. Uchwała Nr XXXIII/268/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie przystąpienia do projektu Ku rozwojowi edukacji przedszkolnej
  Wyświetleń: 144
 329. Uchwała nr XXXVI/286/2022 z dnia 27.01.2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Warlubie na rok 2022
  Wyświetleń: 144
 330. Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 15.01.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów formularzy zwiazanych z kształceniem oraz dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 144
 331. ZARZĄDZENIE NR 55/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 144
 332. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Warlubie za rok 2022
  Wyświetleń: 143
 333. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 18 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 9 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 143
 334. Plan zamówień publicznych na 2022
  Wyświetleń: 143
 335. Plan zamówień publicznych na 2024
  Wyświetleń: 143
 336. Protokół z IV sesji
  Wyświetleń: 143
 337. Protokół z LVIII sesji
  Wyświetleń: 143
 338. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – gmina Warlubie nr rejestrowy: 14
  Wyświetleń: 143
 339. UCHWAŁA NR XLVI/289/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 143
 340. Zarządzenie Nr 67/2012 z dn.30.11.2012r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 143
 341. Zarządzenie nr 69/2014 z dnia 20.10.2014 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Warlubie
  Wyświetleń: 143
 342. Zarządzenie nr 86/2011 z dnia 24.11.2011r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w gminie Warlubie
  Wyświetleń: 143
 343. 2023 rok - Wstępne ogłoszenie informacyjne – usługi (RI.II.271.14.2023)
  Wyświetleń: 142
 344. Informacja Urzędnika Wyborczego w Warlubiu w sprawie przyjmowania dodatkowych zgłoszeń do OKW
  Wyświetleń: 142
 345. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (12.05.2023)
  Wyświetleń: 142
 346. Protokół z III sesji
  Wyświetleń: 142
 347. Raport o stanie Gminy za 2022 rok
  Wyświetleń: 142
 348. ROZPORZĄDZENIE Nr 11/2023 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie nr 15/2022 w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego,
  Wyświetleń: 142
 349. Uchwała Nr II/5/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 r.
  Wyświetleń: 142
 350. UCHWAŁA NR XLVIII/293/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 142
 351. UCHWAŁA NR XXXVI/217/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
  Wyświetleń: 142
 352. UCHWAŁA NR XXXVII/238/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Płochocinek, gmina Warlubie
  Wyświetleń: 142
 353. ZARZĄDZENIE NR 2/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 142
 354. Interpelacja nr 1
  Wyświetleń: 141
 355. Protokół z L sesji
  Wyświetleń: 141
 356. Protokół z XVII sesji
  Wyświetleń: 141
 357. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 141
 358. Uchwała Nr VII/48/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
  Wyświetleń: 141
 359. UCHWAŁA NR XLIV/278/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2017 r.
  Wyświetleń: 141
 360. UCHWAŁA NR XLV/287/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kuźnica”
  Wyświetleń: 141
 361. Uchwała Nr XXXV/281/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.
  Wyświetleń: 141
 362. Uchwała Nr XXXV/284/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. GOKPiR w Warlubiu
  Wyświetleń: 141
 363. Wydanie decyzji w sprawie umorzenia
  Wyświetleń: 141
 364. Zarządzenie Nr 1/2011 z dn.12.01.11 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w 2011 roku przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Warlubie
  Wyświetleń: 141
 365. Zarządzenie nr 49/2011 z dn. 10.08.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011r.
  Wyświetleń: 141
 366. Obwieszczenie z dnia 06.09.2023
  Wyświetleń: 140
 367. Protokół z XLIX sesji
  Wyświetleń: 140
 368. Uchwała Nr III/16/10 z dnia 21.12.11 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały oraz przyjęcia statutu Gminnego Zakładu Budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu
  Wyświetleń: 140
 369. Uchwała nr XLVI/364/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Świeckiemu
  Wyświetleń: 140
 370. Uchwała Nr XXIII/205/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie przystąpienia do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”
  Wyświetleń: 140
 371. Zarządzenie nr 89/2011 z dnia 09.12.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011r.
  Wyświetleń: 140
 372. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2022 rok
  Wyświetleń: 139
 373. Zarządzenie Nr 2/2011 z dn.12.01.11 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 139
 374. Zarządzenie Nr 67/2013 z dnia 10.12.2013 w sprawie wyznaczenia dnia 27 grudnia 2013r. dniem wolnym od pracy
  Wyświetleń: 139
 375. Zgromadzenie publiczne – protest rolników (20.02.2024)
  Wyświetleń: 139
 376. Obwieszczenie z dnia 24.08.2023
  Wyświetleń: 138
 377. Protokół z VII sesji
  Wyświetleń: 138
 378. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – gmina Warlubie nr rejestrowy: 6
  Wyświetleń: 138
 379. Uchwała Nr XVIII/141/12 z dnia 5.09.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 138
 380. Uchwała Nr XX/162/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
  Wyświetleń: 138
 381. UCHWAŁA NR XXVI/146/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2017
  Wyświetleń: 138
 382. Ulga inwestycyjna
  Wyświetleń: 138
 383. ZARZĄDZENIE NR 115/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE - anulowano
  Wyświetleń: 138
 384. ZARZĄDZENIE NR 66/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania nagrody sportowej Gminy Warlubie za 2016 r.
  Wyświetleń: 138
 385. ZARZĄDZENIE NR 94/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Warlubie i ogłoszenia ich wykazu
  Wyświetleń: 138
 386. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 22 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 137
 387. Protokół z XIII sesji
  Wyświetleń: 137
 388. Uchwała Nr I/2/2018 r. z dnia 22.11.2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 137
 389. Uchwała Nr VII/32/2015 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r.
  Wyświetleń: 137
 390. ZARZĄDZENIE NR 102/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Warlubie zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 137
 391. Zarządzenie Nr 72/2014 z dnia 30.10.2014 w sprawie zwrotu kosztów zakupu reprezentującego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Warlubiu
  Wyświetleń: 137
 392. Zarządzenie Nr 80/2014 z dnia 29.12.2014 w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w 2015 roku przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Warlubie
  Wyświetleń: 137
 393. Interpelacja nr 2
  Wyświetleń: 136
 394. Protokół z II sesji
  Wyświetleń: 136
 395. Uchwała Nr XIV/68/2015 z dnia 26.11.2015 r.w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  Wyświetleń: 136
 396. Uchwała Nr XXIV/215/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warlubiu
  Wyświetleń: 136
 397. Zarządzenie nr 94/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011r.
  Wyświetleń: 136
 398. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  Wyświetleń: 135
 399. Nabór wniosków
  Wyświetleń: 135
 400. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 135
 401. Protokół z IX sesji
  Wyświetleń: 135
 402. Uchwała Nr IV/19/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
  Wyświetleń: 135
 403. Uchwała Nr V/38/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok
  Wyświetleń: 135
 404. Uchwała Nr XXI/176/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2018
  Wyświetleń: 135
 405. Obligacje 2023
  Wyświetleń: 134
 406. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 września 2023 roku
  Wyświetleń: 134
 407. Obwieszczenie z dnia 12.10.2023
  Wyświetleń: 134
 408. Obwieszczenie z dnia 31.08.2023
  Wyświetleń: 134
 409. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – gmina Warlubie nr rejestrowy: 2
  Wyświetleń: 134
 410. UCHWAŁA NR XVIII/294/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  Wyświetleń: 134
 411. Uchwała Nr XXI/177/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 134
 412. Uchwała Nr XXI/181/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
  Wyświetleń: 134
 413. Zarządzenie Nr 60/2013 z dnia 29.11.2013 w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Gminy Warlubie na 2014r.
  Wyświetleń: 134
 414. ZARZĄDZENIE NR 86/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2023/2024 przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie
  Wyświetleń: 134
 415. Zarządzenie nr 91/2011 z dnia 19.12.2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 134
 416. Zarządzenie nr 92/2011 z dnia 23.12.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011r.
  Wyświetleń: 134
 417. Uchwała Nr XI/79/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 133
 418. Uchwała Nr XIV/102/12 z dnia 28.03.12 r. w sprawie nie wyodrębniania funduszu sołeckiego na 2013 r.
  Wyświetleń: 133
 419. UCHWAŁA NR XLV/288/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu
  Wyświetleń: 133
 420. UCHWAŁA NR XXXVII/241/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie gminy Warlubie i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Warlubiu
  Wyświetleń: 133
 421. Uchwały 2010
  Wyświetleń: 133
 422. ZARZĄDZENIE NR 7/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 133
 423. ZARZĄDZENIE NR 70/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 133
 424. Plan zamówień publicznych na 2017
  Wyświetleń: 132
 425. Uchwała Nr XVII/84/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r.
  Wyświetleń: 132
 426. Uchwała Nr XXII/187/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 132
 427. UCHWAŁA NR XXVII/155/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2017 – 2026.
  Wyświetleń: 132
 428. UCHWAŁA NR XXXVII/235/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki – Dąbrowa”
  Wyświetleń: 132
 429. ZARZĄDZENIE NR 109/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE
  Wyświetleń: 132
 430. ZARZĄDZENIE NR 18/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego
  Wyświetleń: 132
 431. Plan zamówień publicznych na 2018
  Wyświetleń: 131
 432. Uchwała Nr IX/44/2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w Lipinkach
  Wyświetleń: 131
 433. Uchwała Nr XX/167/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.
  Wyświetleń: 131
 434. ZARZĄDZENIE NR 142/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w 2022 roku przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 131
 435. ZARZĄDZENIE NR 49/2023 WÓJTA Gminy Warlubie z dnia 14 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Warlubie za 2022 r.
  Wyświetleń: 131
 436. Zebrania Wiejskie w Gminie Warlubie w 2024 r.
  Wyświetleń: 131
 437. Rozstrzygnięcie naboru wniosków
  Wyświetleń: 130
 438. UCHWAŁA NR LIV/419/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 130
 439. UCHWAŁA NR XLVII/290/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok
  Wyświetleń: 130
 440. Uchwała Nr XXXIX/309/14 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 r.
  Wyświetleń: 130
 441. ZARZĄDZENIE NR 105/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
  Wyświetleń: 130
 442. ZARZĄDZENIE NR 118/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie do sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości
  Wyświetleń: 130
 443. ZARZĄDZENIE NR 48/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 130
 444. ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie norm zużycia paliwa oraz stawek za wynajem pojazdów
  Wyświetleń: 130
 445. ZARZĄDZENIE NR 82/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE – anulowano
  Wyświetleń: 130
 446. Zarządzenie nr 87/2011 z dnia 28.11.2011r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony
  Wyświetleń: 130
 447. Informacja o wynikach posiedzenia Komisji Konkursowej dot. weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Wyświetleń: 129
 448. Protokół z XII sesji
  Wyświetleń: 129
 449. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 129
 450. UCHWAŁA NR LVII/444/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2024
  Wyświetleń: 129
 451. ZARZĄDZENIE NR 38/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu
  Wyświetleń: 129
 452. ZARZĄDZENIE NR 41/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  Wyświetleń: 129
 453. Zarządzenie nr 95/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w 2012 roku przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Warlubie
  Wyświetleń: 129
 454. Informacja o LVIII sesji Rady Gminy Warlubie - 25 stycznia 2024 r. o godz. 12.00 (czwartek)
  Wyświetleń: 128
 455. UCHWAŁA NR LV/429/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Nowe oraz Gminą Dragacz w zakresie powierzenia Gminie Nowe organizacji publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 128
 456. Uchwała Nr VII/55/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielanie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania
  Wyświetleń: 128
 457. UCHWAŁA NR XXXVI/229/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości będącej własnością Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 128
 458. Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 26.04.2013 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 128
 459. ZARZĄDZENIE NR 52/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023 r.
  Wyświetleń: 128
 460. ZARZĄDZENIE NR 66/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok
  Wyświetleń: 128
 461. Zarządzenie nr 90/2011 z dnia 14.12.2011r. w sprawie zatwierdzenia sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
  Wyświetleń: 128
 462. Polowanie szkoleniowe (30.12.2022)
  Wyświetleń: 127
 463. Uchwała Nr IX/48/2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie konkursu dożynkowego
  Wyświetleń: 127
 464. UCHWAŁA NR LVII/445/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2024 – 2033.
  Wyświetleń: 127
 465. UCHWAŁA NR LVIII/453/2024 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2024 – 2033
  Wyświetleń: 127
 466. UCHWAŁA NR XLV/286/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
  Wyświetleń: 127
 467. Zarządzenie Nr 45/2012 z dnia 17.07.2012 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 127
 468. Zarządzenie Nr 58/2012 z dn. 7.11.2012 w sprawie powołania i trybu działania Komisji Opiniujacej wnioski o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia sportowego
  Wyświetleń: 127
 469. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (wyciąg)
  Wyświetleń: 126
 470. Protokół z XLVIII sesji
  Wyświetleń: 126
 471. Uchwała Nr XIX/152/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie nadania statutu SPZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu
  Wyświetleń: 126
 472. ZARZĄDZENIE NR 26/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu
  Wyświetleń: 126
 473. Zarządzenie nr 44/2012 z dnia 11.07.2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 126
 474. Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Świeciu
  Wyświetleń: 125
 475. Uchwała Nr III/12/10 z dnia 21.12.10 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”
  Wyświetleń: 125
 476. UCHWAŁA NR XLV/284/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 125
 477. UCHWAŁA NR XXVII/167/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 125
 478. Uchwała Nr XXXV/292/14 z dnia 29.05.2014 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Ku rozwojowi edukacji przedszkolnej”
  Wyświetleń: 125
 479. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 125
 480. ZARZĄDZENIE NR 125/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych
  Wyświetleń: 125
 481. ZARZĄDZENIE NR 137/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy Warlubie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 125
 482. II INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Warlubiu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
  Wyświetleń: 124
 483. Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Warlubiu
  Wyświetleń: 124
 484. Protokół z LIX sesji
  Wyświetleń: 124
 485. Uchwała Nr XXXIII/269/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zasad, trybu i rodzaju przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych
  Wyświetleń: 124
 486. Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 09.04.2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
  Wyświetleń: 124
 487. Zarządzenie nr 47/2011 z dn.04.08.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011r.
  Wyświetleń: 124
 488. Zarządzenie nr 93/2011 z dnia 23.12.2011r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów wytworzonych w Urzędzie Gminy w Warlubiu zawierających informacje niejawne
  Wyświetleń: 124
 489. II Ogłoszenie o sprzedaży autobusu Mercedes-Benz Sprinter w drodze przetargu
  Wyświetleń: 123
 490. Obwieszczenie z dnia 28.11.2023
  Wyświetleń: 123
 491. Ogłoszenia o sprzedaży autobusu Mercedes-Benz Sprinter - 2
  Wyświetleń: 123
 492. Ogłoszenie o sprzedaży autobusu Mercedes-Benz Sprinter w drodze przetargu
  Wyświetleń: 123
 493. Protokół z XXV sesji
  Wyświetleń: 123
 494. Uchwała NR L/390/2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 r.
  Wyświetleń: 123
 495. Uchwała Nr V/26/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku
  Wyświetleń: 123
 496. UCHWAŁA NR XIX/97/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2016–2027
  Wyświetleń: 123
 497. UCHWAŁA NR XLIII/267/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok
  Wyświetleń: 123
 498. UCHWAŁA NR XX/110/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 123
 499. UCHWAŁA NR XXVI/148/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk – Warlubie”
  Wyświetleń: 123
 500. ZARZĄDZENIE NR 135/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na zasadzie kontynuacji nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 35/2, obręb Bzowo i sporządzenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 123
 501. Zarządzenie Nr 35/2011 z dn.14.06.2011 r. w sprawie regulaminu przetargu na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 123
 502. ZARZĄDZENIE NR 73/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Warlubie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy.
  Wyświetleń: 123
 503. Uchwała Nr XI/86/11 z dnia 29.11.11 r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy
  Wyświetleń: 122
 504. UCHWAŁA NR XLIII/274/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 122
 505. Uchwała Nr XXI/184/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej w Płochocinie
  Wyświetleń: 122
 506. Wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami i kotami z terenu Gminy Warlubie w 2024 r.
  Wyświetleń: 122
 507. Zarządzenie Nr 11/2011 z dn.15.02.11 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 122
 508. Zarządzenie Nr 71/2013 z dnia 31.12.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2013-2019
  Wyświetleń: 122
 509. ZARZĄDZENIE NR 72/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 122
 510. ZARZĄDZENIE NR 91/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 122
 511. Uchwała Nr I/3/14 z dnia 1.12.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 121
 512. UCHWAŁA NR LIV/420/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie
  Wyświetleń: 121
 513. Uchwała Nr XXI/179/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za odpady i stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 121
 514. Uchwała Nr XXIII/200/13 z dnia 26.03.2013 r. wprowadzająca zmiany do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 121
 515. UCHWAŁA NR XXIV/136/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z trzech drzew pomnikowych w alei przydrożnej przy ulicy Bąkowskiej w miejscowości Warlubie
  Wyświetleń: 121
 516. UCHWAŁA NR XXV/145/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy
  Wyświetleń: 121
 517. Uchwała Nr XXVI/231/13 z dnia 28.06.13 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za odpady i stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 121
 518. ZARZĄDZENIE NR 14/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 50/2, obręb Płochocinek i sporządzenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 121
 519. ZARZĄDZENIE NR 3/2015 z dnia 02.02.2015 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 50/2, obręb Płochocinek i sporządzenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 121
 520. ZARZĄDZENIE NR 8/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę świetlic przy remizach OSP stanowiących własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 121
 521. Informacja o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 120
 522. UCHWAŁA NR XLIV/279/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
  Wyświetleń: 120
 523. Uchwała Nr XV/115/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2011 r. Zakładu Usług Komunalnych
  Wyświetleń: 120
 524. Uchwała Nr XVII/82/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko – Orlik 2012” w Warlubiu
  Wyświetleń: 120
 525. UCHWAŁA NR XX/112/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu
  Wyświetleń: 120
 526. UCHWAŁA NR XXVI/150/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Warlubie na lata 2016-2023
  Wyświetleń: 120
 527. Zarządzenie Nr 51/2011 z dn. 11.08.2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 120
 528. ZARZĄDZENIE NR 86/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok.
  Wyświetleń: 120
 529. Uchwała Nr II/7/10 z dnia 6.12.10 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 119
 530. UCHWAŁA NR LVI/432/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 119
 531. Uchwała Nr XII/87/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie zmiany do budżetu gminy na rok 2011
  Wyświetleń: 119
 532. UCHWAŁA NR XL/258/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Warlubie do realizacji projektu pod nazwą „Równanie szans” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku
  Wyświetleń: 119
 533. UCHWAŁA NR XLIII/276/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Warlubie na zawarcie porozumienia na prowadzenie przez Powiat Świecki przedszkola specjalnego w Warlubiu
  Wyświetleń: 119
 534. Uchwała Nr XXI/173/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.
  Wyświetleń: 119
 535. Uchwała Nr XXI/178/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 119
 536. Uchwała Nr XXII/194/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie nabycia prawa do nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy
  Wyświetleń: 119
 537. UCHWAŁA NR XXVII/168/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 119
 538. Uchwała Nr XXXII/260/13 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” (II edycje)
  Wyświetleń: 119
 539. Wykaz osób zajmujących się obsługą wyborów na terenie gminy Warlubie (2024)
  Wyświetleń: 119
 540. Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 8 marca 2016 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej położonej na działce nr 47/1 obręb Bzowo i sporządzeniu wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 119
 541. Zarządzenie Nr 54/2012 z dn.23.10.12 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 119
 542. Zarządzenie Nr 76/2014 z dnia 14.11.2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 119
 543. ZARZĄDZENIE NR 89/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 119
 544. Uchwała Nr XVI/133/12 z dnia 28.05.12 r. w sprawie zmian we wynagrodzeniu Wójta
  Wyświetleń: 118
 545. Uchwała Nr XXI/180/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
  Wyświetleń: 118
 546. Uchwała Nr XXI/182/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych
  Wyświetleń: 118
 547. UCHWAŁA NR XXVI/152/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
  Wyświetleń: 118
 548. Uchwała Nr XXXII/257/13 z dnia 18.12.13 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025
  Wyświetleń: 118
 549. UCHWAŁA NR XXXVII/237/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  Wyświetleń: 118
 550. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.
  Wyświetleń: 118
 551. ZARZĄDZENIE NR 21/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 118
 552. ZARZĄDZENIE NR 36/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Administracyjnej Urzędu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 118
 553. ZARZĄDZENIE NR 75/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
  Wyświetleń: 118
 554. Uchwała nr XLVII/368/2023 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2023
  Wyświetleń: 117
 555. Uchwała Nr XXI/175/12 z dnia 19.12.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 117
 556. Uchwała Nr XXXVI/300/14 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
  Wyświetleń: 117
 557. ZARZĄDZENIE NR 119/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok.
  Wyświetleń: 117
 558. ZARZĄDZENIE NR 4/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Warlubie zarządzonych na dzień 21 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 117
 559. ZARZĄDZENIE NR 54/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok
  Wyświetleń: 117
 560. ZARZĄDZENIE NR 98/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 117
 561. Sprzedaż autobusu marki IVECO DAILY 50C13 (negocjacje na sprzedaż)
  Wyświetleń: 116
 562. UCHWAŁA NR LIII/414/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2023 - 2033
  Wyświetleń: 116
 563. UCHWAŁA NR LV/424/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2024 rok”
  Wyświetleń: 116
 564. UCHWAŁA NR LV/426/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty
  Wyświetleń: 116
 565. Uchwała Nr VII/60/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie przyjęcia ramowego programu działania Rady Gminy na kadencję 2010-2014
  Wyświetleń: 116
 566. Uchwała nr XLIX/384/2023 z dnia 30.03.2023 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 r.
  Wyświetleń: 116
 567. Uchwała Nr XV/113/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie pożyczki z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 116
 568. Uchwała Nr XVII/79/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
  Wyświetleń: 116
 569. ZARZĄDZENIE NR 17/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok
  Wyświetleń: 116
 570. Zarządzenie Nr 52/2014 z dnia 04.08.2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna”
  Wyświetleń: 116
 571. ZARZĄDZENIE NR 80/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w 2018 roku przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Warlubie
  Wyświetleń: 116
 572. ZARZĄDZENIE NR 92/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2023 r.
  Wyświetleń: 116
 573. Informacja o LIX sesji Rady Gminy Warlubie - 29 lutego 2024 r. o godz. 12.00 (czwartek)
  Wyświetleń: 115
 574. OGŁOSZENIE o wyborze partnera projektów z UE
  Wyświetleń: 115
 575. UCHWAŁA NR LII/405/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warlubie wotum zaufania
  Wyświetleń: 115
 576. UCHWAŁA NR LII/406/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2022 r.
  Wyświetleń: 115
 577. UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 115
 578. Uchwała Nr XIV/70/2015 z dnia 26.11.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
  Wyświetleń: 115
 579. Uchwała nr XLVII/367/2023 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Warlubie na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 115
 580. UCHWAŁA NR XXVI/153/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 115
 581. UCHWAŁA NR XXXVII/234/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2017-2026
  Wyświetleń: 115
 582. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 2024 rok
  Wyświetleń: 115
 583. Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 115
 584. Zarządzenie Nr 4/2011 z dn.18.01.11 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 115
 585. Zarządzenie Nr 64/2013 z dnia 2.12.2013 w sprawie powołania komisji inwentarycyjnych
  Wyświetleń: 115
 586. ZARZĄDZENIE NR 75/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2022 r.
  Wyświetleń: 115
 587. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – gmina Warlubie nr rejestrowy: 14.1
  Wyświetleń: 114
 588. Sesja Rady Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 114
 589. UCHWAŁA NR LV/427/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 114
 590. UCHWAŁA NR XLIII/272/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
  Wyświetleń: 114
 591. Uchwała nr XLVI/356/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2023 r.
  Wyświetleń: 114
 592. ZARZĄDZENIE NR 73/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2018r
  Wyświetleń: 114
 593. ZARZĄDZENIE NR 77/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy
  Wyświetleń: 114
 594. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 23 lutego 2024 r. - możliwość dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejsce, data i godzina losowania kandydatów do składów tych komisji
  Wyświetleń: 113
 595. KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BYDGOSZCZY z dnia 29 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 113
 596. Obwieszczenie z dnia 13.11.2023
  Wyświetleń: 113
 597. Uchwała Nr II/6/10 z dnia 6.12.10 r. w sprawie diet dla radnych
  Wyświetleń: 113
 598. UCHWAŁA NR LIII/416/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie w 2023 roku
  Wyświetleń: 113
 599. UCHWAŁA NR LVII/446/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 113
 600. UCHWAŁA NR LVII/447/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 113
 601. Uchwała Nr XX/158/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do formularzy podatkowych
  Wyświetleń: 113
 602. Uchwała Nr XXII/197/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r.
  Wyświetleń: 113
 603. Uchwała Nr XXXI/245/13 z dnia 26.11.13 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 113
 604. Uchwała Nr XXXII/259/13 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Warlubie 2020+
  Wyświetleń: 113
 605. Uchwała nr XXXVIII/303/2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 r.
  Wyświetleń: 113
 606. ZARZĄDZENIE NR 106/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w 2020 roku przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 113
 607. ZARZĄDZENIE NR 110/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 91/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2022 r. oraz powołania komisji inwentaryzacji i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia
  Wyświetleń: 113
 608. ZARZĄDZENIE NR 28/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  Wyświetleń: 113
 609. Protokół z XIX sesji
  Wyświetleń: 112
 610. Uchwała Nr VII/53/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu
  Wyświetleń: 112
 611. UCHWAŁA NR XLIII/270/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek”
  Wyświetleń: 112
 612. Uchwała Nr XV/117/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2011 r. GOKPiR
  Wyświetleń: 112
 613. Uchwała Nr XXIV/210/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 112
 614. UCHWAŁA NR XXXV/210/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 112
 615. Uchwała nr XXXVIII/304/2022 z dnia 27.04.2022 r. zmieniająca WPF Gminy Warlubie na lata 2022-2033
  Wyświetleń: 112
 616. ZARZĄDZENIE NR 110/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia inwetaryzacji metodą spisu z natury oraz weryfikacji składników aktywów i pasywów Urzędu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 112
 617. Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 14.03.2014 zmieniające zarządzanej w sprawie powołania i trybu działania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia sportowego
  Wyświetleń: 112
 618. Zarządzenie Nr 41/2011 z dn.22.06.11 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna”
  Wyświetleń: 112
 619. Zarządzenie Nr 55/2014 z dnia 27.08.2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 112
 620. ZARZĄDZENIE NR 75/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2018/2019 przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie
  Wyświetleń: 112
 621. Zlecenie zadań w trybie konkursowym na 2024 rok
  Wyświetleń: 112
 622. Przyjazne Deklaracje
  Wyświetleń: 111
 623. Sprzedaż autobusu marki IVECO DAILY 50C13 – II ogłoszenie
  Wyświetleń: 111
 624. Uchwała Nr III/15/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wysokości diety dla Przewodniczącej Rady
  Wyświetleń: 111
 625. Uchwała Nr V/29/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia miedzygminnego w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych w związku z realizacją projektu unijnego pn: „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”
  Wyświetleń: 111
 626. Uchwała Nr XIII/60/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
  Wyświetleń: 111
 627. Uchwała Nr XIII/61/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 111
 628. Uchwała Nr XIV/62/2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2015 rok
  Wyświetleń: 111
 629. Uchwała Nr XV/116/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2011 r. Gm. Biblioteki
  Wyświetleń: 111
 630. Uchwała Nr XV/124/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie przejęcia nieruchomości od PKP
  Wyświetleń: 111
 631. Uchwała Nr XVII/77/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.
  Wyświetleń: 111
 632. Uchwała Nr XXI/183/12 z dnia 19.12.12 r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk Orlik w Warlubiu
  Wyświetleń: 111
 633. UCHWAŁA NR XXXVII/236/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
  Wyświetleń: 111
 634. UCHWAŁA NR XXXVII/239/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
  Wyświetleń: 111
 635. Uchwała Nr XXXVIII/306/14 z dnia 2.10.2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 r.
  Wyświetleń: 111
 636. Uchwała nr XXXVIII/308/2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek w m. Lipinki
  Wyświetleń: 111
 637. ZARZĄDZENIE NR 117/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej
  Wyświetleń: 111
 638. Sprzedaż autobusu marki IVECO DAILY 50C13
  Wyświetleń: 110
 639. Uchwała Nr III/14/10 z dnia 21.12.10 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
  Wyświetleń: 110
 640. Uchwała Nr III/14/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wysokości diet dla radnych
  Wyświetleń: 110
 641. Uchwała Nr IV/22/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2011 rok
  Wyświetleń: 110
 642. Uchwała Nr XIV/69/2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
  Wyświetleń: 110
 643. Uchwała Nr XIX/145/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
  Wyświetleń: 110
 644. UCHWAŁA NR XIX/94/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 110
 645. UCHWAŁA NR XL/253/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie funduszu soleckiego na rok budżetowy 2019
  Wyświetleń: 110
 646. Uchwała Nr XXIII/208/13 z dnia 26.03.2013 r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 110
 647. UCHWAŁA NR XXV/139/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 110
 648. ZARZĄDZENIE NR 30/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za 2022 rok
  Wyświetleń: 110
 649. Zarządzenie Nr 31/2011 z dn.01.06.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 110
 650. ZARZĄDZENIE NR 65/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 110
 651. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2024 roku o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej 2024.
  Wyświetleń: 109
 652. Preferencyjny zakup węgla na 2023 rok
  Wyświetleń: 109
 653. Uchwała Nr IX/66/11 z dnia 29.09.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011
  Wyświetleń: 109
 654. UCHWAŁA NR LII/410/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu za 2022 rok
  Wyświetleń: 109
 655. Uchwała Nr XIV/106/12 z dnia 28.03.12 r. w sprawie konkursu fotograficznego Tożsamość Gminy Warlubie – ludzie, wydarzenia
  Wyświetleń: 109
 656. Uchwała Nr XIX/143/12 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.
  Wyświetleń: 109
 657. Uchwała Nr XXII/190/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników i wywóz nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 109
 658. Uchwała Nr XXX/243/13 z dn.30.10.2013 r. wprowadzająca zmiany do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 109
 659. Uchwała Nr XXXII/258/13 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2014 r.
  Wyświetleń: 109
 660. ZARZĄDZENIE NR 29/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 109
 661. Zarządzenie Nr 78/2014 z dnia 15.12.2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Warlubiu
  Wyświetleń: 109
 662. POSTANOWIENIE NR 140/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 108
 663. Uchwała Nr VI/45/11 z dnia 12.05.11 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Lipinkach
  Wyświetleń: 108
 664. Uchwała Nr XX/163/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej gminy
  Wyświetleń: 108
 665. Uchwała Nr XX/170/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 r.
  Wyświetleń: 108
 666. Uchwała Nr XXI/174/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do WPF na lata 2012-2018 r.
  Wyświetleń: 108
 667. Uchwała Nr XXII/193/13 z dnia 14.02.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.
  Wyświetleń: 108
 668. Uchwała Nr XXIV/212/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu
  Wyświetleń: 108
 669. Uchwała Nr XXV/224/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.
  Wyświetleń: 108
 670. Uchwała Nr XXXIV/275/14 z dnia 31.03.14 r.w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015
  Wyświetleń: 108
 671. Uchwała Nr XXXVI/295/14 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie uchwalenia zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie
  Wyświetleń: 108
 672. ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na zasadzie kontynuacji nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 35/2, obręb Bzowo i sporządzenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 108
 673. ZARZĄDZENIE NR 104/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 108
 674. ZARZĄDZENIE NR 139/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
  Wyświetleń: 108
 675. Zarządzenie Nr 36/2014 z dnia 09.05.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
  Wyświetleń: 108
 676. Zarządzenie Nr 52/2013 z dnia 18.11.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 108
 677. ZARZĄDZENIE NR 76/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach podczas jego nieobecności
  Wyświetleń: 108
 678. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 107
 679. Uchwała Nr V/25/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok
  Wyświetleń: 107
 680. Uchwała Nr VIII/39/2015 z dnia 21.05.2015 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r.
  Wyświetleń: 107
 681. Uchwała Nr XVI/129/12 z dnia 28.05.12 r. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2011 r.
  Wyświetleń: 107
 682. UCHWAŁA NR XXI/120/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 107
 683. Uchwała Nr XXIV/214/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOKPiR w Warlubiu za 2012 r.
  Wyświetleń: 107
 684. UCHWAŁA NR XXV/143/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
  Wyświetleń: 107
 685. Uchwała Nr XXV/229/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Miedzno
  Wyświetleń: 107
 686. Uchwała Nr XXX/241/13 z dnia 30.10.13 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 107
 687. Uchwała Nr XXXIII/273/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r.
  Wyświetleń: 107
 688. Uchwała Nr XXXV/291/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu dożynkowego
  Wyświetleń: 107
 689. Uchwała Nr XXXVII/305/14 z dnia 25.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
  Wyświetleń: 107
 690. ZARZĄDZENIE NR 144/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek budżetowych Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 107
 691. Zarządzenie nr 2/2012 z dnia 12.01.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 107
 692. ZARZĄDZENIE NR 34/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok
  Wyświetleń: 107
 693. ZARZĄDZENIE NR 42/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 maja 2023 r.  w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Warlubie za 2022 rok
  Wyświetleń: 107
 694. Zarządzenie Nr 52/2011 z dn.26.08.11 r.w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 107
 695. ZARZĄDZENIE NR 75/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu
  Wyświetleń: 107
 696. ZARZĄDZENIE NR 93/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Warlubiu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 107
 697. Dane GML miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 106
 698. Uchwała Nr IV/22/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2015 r.
  Wyświetleń: 106
 699. UCHWAŁA NR LII/409/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2023 – 2033
  Wyświetleń: 106
 700. UCHWAŁA NR LV/425/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
  Wyświetleń: 106
 701. Uchwała Nr XIII/100/12 z dnia 8.02.2012 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 r.
  Wyświetleń: 106
 702. UCHWAŁA NR XL/256/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie w miejscowości Komorsk
  Wyświetleń: 106
 703. Uchwała Nr XVI/128/12 z dnia 28.05.12 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r
  Wyświetleń: 106
 704. Uchwała Nr XXIII/207/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji GPPiRPA oraz GPPN za 2012 r.
  Wyświetleń: 106
 705. Uchwała Nr XXXIII/267/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
  Wyświetleń: 106
 706. Uchwała Nr XXXIV/276/14 z dnia 31.03.14 r.w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  Wyświetleń: 106
 707. Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 28.02.2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów wyborczych związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 106
 708. Zarządzenie nr 38/2012 z dnia 22.06.2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy związanych z kształceniem oraz dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 106
 709. ZARZĄDZENIE NR 7/2024 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach rad gmin, rad powiatu, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 106
 710. Zarządzenie nr 70/2011 z dnia 10.10.2011r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 106
 711. Zarządzenie nr 71/2011 z dnia 13.10.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 106
 712. ZARZĄDZENIE NR 76/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w 2019 roku przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 106
 713. Obwieszczenie z dnia 02.06.2023
  Wyświetleń: 105
 714. Plan zamówień publicznych na 2021
  Wyświetleń: 105
 715. Uchwała Nr IX/70/11 z dnia 29.09.11 r. w sprawie zamiany uchwały w sprawie zamiany uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2011r
  Wyświetleń: 105
 716. UCHWAŁA NR LV/428/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 105
 717. Uchwała Nr VII/36/2015 z dnia 29.04.2015 r.w sprawie sprawozdania z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 r.
  Wyświetleń: 105
 718. Uchwała Nr XI/77/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 105
 719. Uchwała Nr XIV/108/12 z dnia 28.03.12 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 r.
  Wyświetleń: 105
 720. Uchwała Nr XIX/147/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
  Wyświetleń: 105
 721. Uchwała Nr XXV/230/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Warlubiu
  Wyświetleń: 105
 722. ZARZĄDZENIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad udzielania zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi przez gminę Warlubie oraz Urząd Gminy w Warlubie
  Wyświetleń: 105
 723. ZARZĄDZENIE NR 108/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu
  Wyświetleń: 105
 724. ZARZĄDZENIE NR 17/2024 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 105
 725. Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 20.05.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
  Wyświetleń: 105
 726. Zarządzenie nr 27/2012 z dnia 8.05.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 105
 727. ZARZĄDZENIE NR 35/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok
  Wyświetleń: 105
 728. Zarządzenie nr 43/2012 z dnia 11.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 105
 729. Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 31.08.2011 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipinkach
  Wyświetleń: 105
 730. Zarządzenie Nr 56/2012 z dn.25.10.12 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Warlubie
  Wyświetleń: 105
 731. ZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy w Warlubiu
  Wyświetleń: 105
 732. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”
  Wyświetleń: 104
 733. Uchwała Nr IV/20/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
  Wyświetleń: 104
 734. Uchwała Nr IV/24/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r.
  Wyświetleń: 104
 735. Uchwała Nr XIX/154/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie podziału Gminy Warlubie na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 104
 736. UCHWAŁA NR XLIII/271/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
  Wyświetleń: 104
 737. Uchwała Nr XXXIII/262/14 z dn.18.02.2014 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
  Wyświetleń: 104
 738. Uchwała Nr XXXIV/274/14 z dnia 31.03.2014 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
  Wyświetleń: 104
 739. Uchwała Nr XXXIV/278/14 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 r.
  Wyświetleń: 104
 740. Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie, w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo
  Wyświetleń: 104
 741. ZARZĄDZENIE NR 111/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok.
  Wyświetleń: 104
 742. Zarządzenie Nr 21/2013 z dnia 20.05.2013 w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 104
 743. ZARZĄDZENIE NR 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  Wyświetleń: 104
 744. Uchwała Nr IV/21/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
  Wyświetleń: 103
 745. Uchwała Nr IX/45/2015 z dnia 18.06.2015 r.w sprawie ramowego programu działania Rady Gminy na lata 2015-2018
  Wyświetleń: 103
 746. Uchwała Nr V/30/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Płochocin na lata 2011-2017
  Wyświetleń: 103
 747. Uchwała Nr VI/40/11 z dnia 12.05.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy na lata 2011-2017
  Wyświetleń: 103
 748. Uchwała Nr XII/53/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie
  Wyświetleń: 103
 749. Uchwała Nr XIV/105/12 z dnia 28.03.12 r. w sprawie konkursu dożynkowego na najładniejszy wieniec i stoisko dożynkowe
  Wyświetleń: 103
 750. Uchwała Nr XIV/67/2015 z dnia 26.11.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
  Wyświetleń: 103
 751. Uchwała Nr XIX/155/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2012-2018
  Wyświetleń: 103
 752. UCHWAŁA NR XLIII/269/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk”
  Wyświetleń: 103
 753. Uchwała Nr XVIII/142/12 z dnia 5.09.12 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Wyświetleń: 103
 754. Uchwała Nr XXII/189/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie nieruchomości niezamieszkałych lub w części zamieszkałych
  Wyświetleń: 103
 755. Uchwała Nr XXIV/211/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego
  Wyświetleń: 103
 756. UCHWAŁA NR XXXII/195/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. wprowadzająca zmianę do uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 103
 757. Uchwała Nr XXXIX/316/14 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości komunalnej w Wielkim Komorsku na rzecz OSP
  Wyświetleń: 103
 758. Uchwała Nr XXXVI/299/14 z dnia 25.07.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 103
 759. Zarządzenie Nr 10/2011 z dn.15.02.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 r.
  Wyświetleń: 103
 760. Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 11.02.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013 r.
  Wyświetleń: 103
 761. Zarządzenie Nr 51/2013 z dnia 12.11.2013 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2014r
  Wyświetleń: 103
 762. Zarządzenie Nr 58/2011 z dn. 12.09.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 103
 763. Zarządzenie nr 67/2014 z dnia 15.10.2014 w sprawie sprzedaży autobusu MAN UL 353 w drodze przetargu
  Wyświetleń: 103
 764. Zarządzenie Nr 68/2012 z dn.3.12.2012r. w sprawie reorganizacji Formacji Obrony Cywilnej i rozformowania dotychczasowej struktury
  Wyświetleń: 103
 765. Zarządzenie nr 69/2011 z dnia 10.10.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 103
 766. ZARZĄDZENIE NR 72/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w 2017 roku przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Warlubie
  Wyświetleń: 103
 767. ZARZĄDZENIE NR 78/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok.
  Wyświetleń: 103
 768. ZARZĄDZENIE NR 8/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach oraz na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu
  Wyświetleń: 103
 769. Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 102
 770. UCHWAŁA NR LVI/436/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których Gmina Warlubie jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także określenia liczby punktów za poszczególne kryteria
  Wyświetleń: 102
 771. Uchwała Nr V/32/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krusze na lata 2011-2017
  Wyświetleń: 102
 772. Uchwała Nr XI/73/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 102
 773. Uchwała Nr XIV/104/12 z dnia 28.03.12 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu „Gmina Warlubie-moja mała Ojczyzna”
  Wyświetleń: 102
 774. UCHWAŁA NR XLIII/273/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Warlubie oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Warlubie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 102
 775. Uchwała Nr XV/109/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2011r. SPZOZ Gm. Przychodnia
  Wyświetleń: 102
 776. Uchwała Nr XVIII/140/12 z dnia 5.09.12 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Lipinki
  Wyświetleń: 102
 777. UCHWAŁA NR XXII/127/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Warlubie na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 102
 778. UCHWAŁA NR XXV/141/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 102
 779. Uchwała Nr XXXIII/272/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2014 r.
  Wyświetleń: 102
 780. Uchwała Nr XXXV/289/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Warlubie porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 102
 781. Uchwały
  Wyświetleń: 102
 782. ZARZĄDZENIE NR 110/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 102
 783. ZARZĄDZENIE NR 112/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 102
 784. ZARZĄDZENIE NR 115/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 102
 785. ZARZĄDZENIE NR 120/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu
  Wyświetleń: 102
 786. ZARZĄDZENIE NR 124/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w powołaniu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu
  Wyświetleń: 102
 787. Zarządzenie Nr 16/2011 z dn.28.03.11 r. w sprawie norm zużycia paliwa oraz stawek za wynajem pojazdów
  Wyświetleń: 102
 788. Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 24.05.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013r.
  Wyświetleń: 102
 789. Zarządzenie nr 39/2012 z dnia 27.06.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012r.
  Wyświetleń: 102
 790. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, umożliwiającej realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
  Wyświetleń: 102
 791. ZARZĄDZENIE NR 59/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE - anulowano
  Wyświetleń: 102
 792. ZARZĄDZENIE NR 71/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy Warlubie, Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Warlubiu, Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu
  Wyświetleń: 102
 793. ZARZĄDZENIE NR 72/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie aktualizacji rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 102
 794. ZARZĄDZENIE NR 74/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie za 2016r.
  Wyświetleń: 102
 795. ZARZĄDZENIE NR 75/2014 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uzupełnienia Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 102
 796. POSTANOWIENIE Nr 79/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Warlubie na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 101
 797. Protokół z LX sesji
  Wyświetleń: 101
 798. System Informacji Przestrzennej
  Wyświetleń: 101
 799. Uchwała Nr IV/18/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie przedłużenia taryfy cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 101
 800. Uchwała Nr V/25/15 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r.
  Wyświetleń: 101
 801. Uchwała Nr XI/49/2015 z dnia 25.08.2015 r. – zmiana do Statutu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 101
 802. Uchwała Nr XIV/65/2015 z dnia 26.11.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 101
 803. Uchwała Nr XIX/153/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do regulaminu Rady Społecznej SPZOZ Gminnej Przychodni
  Wyświetleń: 101
 804. Uchwała Nr XVI/130/12 z dnia 28.05.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.
  Wyświetleń: 101
 805. Uchwała Nr XVII/135/12 z dnia 12.07.12 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 101
 806. Uchwała Nr XXIX/234/13 z dnia 26.09.13 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.
  Wyświetleń: 101
 807. Uchwała Nr XXXI/251/13 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na 2014 r.
  Wyświetleń: 101
 808. UCHWAŁA NR XXXVI/213/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 101
 809. ZARZĄDZENIE NR 111/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2022 r. oraz powołania komisji inwentaryzacji i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia
  Wyświetleń: 101
 810. ZARZĄDZENIE NR 112/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
  Wyświetleń: 101
 811. ZARZĄDZENIE NR 114/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok
  Wyświetleń: 101
 812. Zarządzenie Nr 34/2011 z dn.14.06.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 101
 813. Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 12.08.2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Warlubiu
  Wyświetleń: 101
 814. Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 04.09.2013 w sprawie opracowania „Planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) gminy Warlubie
  Wyświetleń: 101
 815. Zarządzenie Nr 46/2012 z dnia 25.07.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy
  Wyświetleń: 101
 816. Zarządzenie Nr 49/2013 z dnia 30.10.2013 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 101
 817. Zarządzenie Nr 54/2014, Nr 54/I/2014 z dnia 18.08.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 101
 818. Zarządzenie Nr 61/2012 z dn.14.11.12 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy wobec Wójta Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 101
 819. Zarządzenie nr 75/2011 z dnia 18.10.2011r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 101
 820. Zarządzenie Nr 9/2011 z dn.14.02.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 101
 821. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Świeciu z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Świeckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 100
 822. Uchwała Nr IX/47/2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Gminnej Przychodni
  Wyświetleń: 100
 823. Uchwała Nr VII/31/2015 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni za 2014 r.
  Wyświetleń: 100
 824. Uchwała Nr XIV/103/12 z dnia 28.03.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
  Wyświetleń: 100
 825. Uchwała nr XLVI/365/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie zmiany trybu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 100
 826. Uchwała Nr XV/76/2015 z dnia 18.12.2015 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Wielki Komorsk na lata 2015-2023
  Wyświetleń: 100
 827. Uchwała Nr XVIII/91/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew pomnikowych na terenie Nadleśnictwa Osie
  Wyświetleń: 100
 828. UCHWAŁA NR XXII/128/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Nadleśnictwa Osie o uznanie lasów za ochronne
  Wyświetleń: 100
 829. UCHWAŁA NR XXIII/131/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2016–2027
  Wyświetleń: 100
 830. Uchwała Nr XXXV/285/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
  Wyświetleń: 100
 831. ZARZĄDZENIE NR 108/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w 2023 roku przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 100
 832. ZARZĄDZENIE NR 136/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2022 r.
  Wyświetleń: 100
 833. Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 15.05.2014 w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 100
 834. Zarządzenie nr 65/2011 z dnia 30.09.2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011 r.
  Wyświetleń: 100
 835. Zarządzenie nr 74/2011 z dnia 13.10.2011r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 100
 836. Uchwała Nr IX/41/2015 z dnia 18.06.2015 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.
  Wyświetleń: 99
 837. UCHWAŁA NR XLIV/282/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu dożynkowego i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia
  Wyświetleń: 99
 838. Uchwała Nr XV/75/2015 z dnia 18.12.2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2016 roku
  Wyświetleń: 99
 839. Uchwała Nr XVIII/139/12 z dnia 5.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.
  Wyświetleń: 99
 840. Uchwała Nr XVIII/90/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 99
 841. UCHWAŁA NR XXIV/135/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.
  Wyświetleń: 99
 842. Uchwała Nr XXXI 184 2017 z dnia 19 maja 2017 w sprawie wprowadzenia zmian do składów komisji Rady
  Wyświetleń: 99
 843. Uchwała Nr XXXV/282/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. SPZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu
  Wyświetleń: 99
 844. Uchwała Nr XXXV/288/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego – budowa sieci kanalizacyjnej w Bzowie
  Wyświetleń: 99
 845. UCHWAŁA NR XXXVII/302/2022 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023
  Wyświetleń: 99
 846. ZARZĄDZENIE NR 114/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 75/2016 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowej
  Wyświetleń: 99
 847. ZARZĄDZENIE NR 116/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 99
 848. ZARZĄDZENIE NR 12/I/2015 z dnia 19.02.2015 w sprawie powierzenia spraw Kierownikowi Administracyjnemu w imieniu Gminy
  Wyświetleń: 99
 849. Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 23.05.2011 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 99
 850. Zarządzenie nr 48/2013 z dnia 25.10.2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013 r.
  Wyświetleń: 99
 851. Zarządzenie Nr 79/2014 z dnia 22.12.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2014 r.
  Wyświetleń: 99
 852. ZARZĄDZENIE NR 98/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcie regulaminu przetargu
  Wyświetleń: 99
 853. Protokół z XXIII sesji
  Wyświetleń: 98
 854. UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok.
  Wyświetleń: 98
 855. Uchwała Nr IX/68/11 z dnia 29.09.11 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania uczniów ze stołówek szkolnych
  Wyświetleń: 98
 856. Uchwała Nr V/28/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 98
 857. Uchwała Nr VII/56/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „SALUTARIS”
  Wyświetleń: 98
 858. UCHWAŁA NR XLII/266/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu
  Wyświetleń: 98
 859. Uchwała Nr XVI/131/12 z dnia 28.05.12 r. w sprawie zmian we Wieloletniej Prognozie Finansowej
  Wyświetleń: 98
 860. Uchwała Nr XVIII/85/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017
  Wyświetleń: 98
 861. Uchwała Nr XX/157/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta – podatek rolny
  Wyświetleń: 98
 862. Uchwała Nr XXV/222/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
  Wyświetleń: 98
 863. Uchwała Nr XXXI 182 2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie obniżek pensum dla dyrektorów
  Wyświetleń: 98
 864. UCHWAŁA NR XXXIV/199/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęsowo
  Wyświetleń: 98
 865. UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2018 r.
  Wyświetleń: 98
 866. Wyłożenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 98
 867. ZARZĄDZENIE NR 105/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Warlubie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”
  Wyświetleń: 98
 868. ZARZĄDZENIE NR 121/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok.
  Wyświetleń: 98
 869. Zarządzenie nr 19/2012 z dnia 17.04.2012r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2012r. dniem wolnym od pracy
  Wyświetleń: 98
 870. Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 23.05.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011 r.
  Wyświetleń: 98
 871. ZARZĄDZENIE NR 64/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru ofert w otwartych konkursach na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego
  Wyświetleń: 98
 872. ZARZĄDZENIE NR 82/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
  Wyświetleń: 98
 873. Zarządzenie nr 84/2011 z dnia 17.11.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011r.
  Wyświetleń: 98
 874. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (Wybory Samorządowe 2024)
  Wyświetleń: 97
 875. UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Warlubiu z dnia 2 marca 2024 r. r. w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY WARLUBIE w okręgu wyborczym nr 8 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 97
 876. Uchwała Nr III/13/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.
  Wyświetleń: 97
 877. Uchwała Nr IX/65/11 z dnia 29.09.11 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015
  Wyświetleń: 97
 878. Uchwała Nr IX/69/11 z dnia 29.09.11 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 97
 879. Uchwała Nr VII/59/11 z dnia 16.06.11 r. wprowadzająca zmiany w uchwale o przekazaniu w użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie połozonych w Bzowie
  Wyświetleń: 97
 880. UCHWAŁA NR XL/254/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy Warlubie.
  Wyświetleń: 97
 881. UCHWAŁA NR XL/255/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie w 2018 roku”
  Wyświetleń: 97
 882. Uchwała nr XLVI/362/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe
  Wyświetleń: 97
 883. Uchwała Nr XV/114/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie dofinansowania zadań realizowanych przez Powiat Świecki
  Wyświetleń: 97
 884. Uchwała Nr XVII/80/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.
  Wyświetleń: 97
 885. Uchwała Nr XVIII/92/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu
  Wyświetleń: 97
 886. Uchwała Nr XXIII/198/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.
  Wyświetleń: 97
 887. UCHWAŁA NR XXVII/159/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 97
 888. UCHWAŁA NR XXXVI/223/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
  Wyświetleń: 97
 889. Uchwała Nr XXXVI/296/14 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie wyrażenia woli współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”
  Wyświetleń: 97
 890. Uchwała Nr XXXVII/302/14 z dnia 25.08.2014 r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 97
 891. ZARZĄDZENIE NR 123/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
  Wyświetleń: 97
 892. Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia 18.06.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 97
 893. Zarządzenie Nr 32/2013 z dnia 15.07.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013 r.
  Wyświetleń: 97
 894. ZARZĄDZENIE NR 38/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 97
 895. Zarządzenie Nr 69/2012 z dn.7.12.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012r.
  Wyświetleń: 97
 896. ZARZĄDZENIE NR 81/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
  Wyświetleń: 97
 897. ZARZĄDZENIE NR 83/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”
  Wyświetleń: 97
 898. Protokół z XXXII sesji
  Wyświetleń: 96
 899. Uchwała Nr V/27/15 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Warlubie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 96
 900. Uchwała Nr VII/58/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników
  Wyświetleń: 96
 901. Uchwała Nr XIX/146/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
  Wyświetleń: 96
 902. Uchwała Nr XX/159/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 96
 903. UCHWAŁA NR XXI/118/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016r.
  Wyświetleń: 96
 904. Uchwała Nr XXIV/209/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i pokrycia straty za 2012 r. SPZOZ Gminnej Przychodni
  Wyświetleń: 96
 905. Uchwała Nr XXXIII/263/14 z dn.18.02.2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Warlubie na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 96
 906. Uchwała Nr XXXV/290/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Miedzno”
  Wyświetleń: 96
 907. UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 96
 908. ZARZĄDZENIE NR 107/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok.
  Wyświetleń: 96
 909. ZARZĄDZENIE NR 111/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek budżetowych Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 96
 910. ZARZĄDZENIE NR 113/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 75/2016 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowej
  Wyświetleń: 96
 911. ZARZĄDZENIE NR 113/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2023 r.
  Wyświetleń: 96
 912. ZARZĄDZENIE NR 141/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok
  Wyświetleń: 96
 913. ZARZĄDZENIE NR 143/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok
  Wyświetleń: 96
 914. Zarządzenie Nr 54/2011 z dn. 31.08.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  Wyświetleń: 96
 915. Zarządzenie Nr 59/2012 z dn.8.11.12 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 96
 916. ZARZĄDZENIE NR 67/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży ciągnika gąsienicowego DT-75 oraz koparko-ładowarki Ostrówek K 162
  Wyświetleń: 96
 917. Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości (07.12.2021)
  Wyświetleń: 95
 918. Protokół z XLVI sesji
  Wyświetleń: 95
 919. Uchwała Nr III/10/10 z dnia 21.12.10 r. w sprawie Uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2011 rok
  Wyświetleń: 95
 920. Uchwała Nr III/11/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Warlubie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 95
 921. Uchwała Nr III/12/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.
  Wyświetleń: 95
 922. Uchwała Nr IX/46/2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
  Wyświetleń: 95
 923. UCHWAŁA NR LVII/443/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2023 – 2033.
  Wyświetleń: 95
 924. Uchwała Nr XIII/56/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie przedłużenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 95
 925. Uchwała Nr XIII/94/12 z dnia 8.02.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Warlubie na lata 2012-2032
  Wyświetleń: 95
 926. Uchwała Nr XIV/101/12 z dnia 28.03.12 r.w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu gminy kosztów utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych
  Wyświetleń: 95
 927. UCHWAŁA NR XL/252/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok
  Wyświetleń: 95
 928. Uchwała nr XLVI/357/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Warlubie na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 95
 929. UCHWAŁA NR XX/116/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 95
 930. Uchwała Nr XXXI/248/13 z dnia 26.11.13 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Warlubie na 2013 rok
  Wyświetleń: 95
 931. UCHWAŁA NR XXXV/270/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2022
  Wyświetleń: 95
 932. UCHWAŁA NR XXXVI/220/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 95
 933. UCHWAŁA NR XXXVI/226/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Warlubiu w Publiczną Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu
  Wyświetleń: 95
 934. UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich
  Wyświetleń: 95
 935. UCHWAŁA NR XXXVIII/249/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany powierzchni użytków ekologicznych na terenie obrębu ewidencyjnego Lipinki, Leśnictwo Bursztynowo
  Wyświetleń: 95
 936. ZARZĄDZENIE NR 108/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 95
 937. ZARZĄDZENIE NR 112/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Warlubiu
  Wyświetleń: 95
 938. ZARZĄDZENIE NR 122/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok.
  Wyświetleń: 95
 939. ZARZĄDZENIE NR 19/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad udzielania zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi przez gminę Warlubie oraz Urząd Gminy w Warlubie
  Wyświetleń: 95
 940. ZARZĄDZENIE NR 22/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2022 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacją o stanie mienia Gminy Warlubie za 2022 rok.
  Wyświetleń: 95
 941. ZARZĄDZENIE NR 4/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej położonej na działce nr 15/4, obręb Płochocin i sporządzenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 95
 942. Zarządzenie nr 61/2011 z dnia 19.09.2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 95
 943. Zarządzenie Nr 66/2013 z dnia 10.12.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013r.
  Wyświetleń: 95
 944. Zarządzenie Nr 69/2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013r.
  Wyświetleń: 95
 945. ZARZĄDZENIE NR 74/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.
  Wyświetleń: 95
 946. ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowej.
  Wyświetleń: 95
 947. ZARZĄDZENIE NR 76/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Warlubiu
  Wyświetleń: 95
 948. ZARZĄDZENIE NR 88/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok
  Wyświetleń: 95
 949. ZARZĄDZENIE NR 9/2015 z dnia 10.02.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2015 r.
  Wyświetleń: 95
 950. Protokół z XXII sesji
  Wyświetleń: 94
 951. Protokół z XXVIII sesji
  Wyświetleń: 94
 952. UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
  Wyświetleń: 94
 953. UCHWAŁA NR LIII/417/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Warlubie na świadczenia usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 94
 954. Uchwała Nr VI/42/11 z dnia 12.05.11 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji projektu Profesjonalne Urzędy – Kompetentne Kadry
  Wyświetleń: 94
 955. Uchwała Nr VII/35/2015 z dnia 29.04.2015 r.w sprawie zmian do uchwały dotyczącej stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych
  Wyświetleń: 94
 956. UCHWAŁA NR XIX/95/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 94
 957. Uchwała nr XLVI/360/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik, nieruchomości niezamieszkałe
  Wyświetleń: 94
 958. Uchwała nr XLVI/363/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe
  Wyświetleń: 94
 959. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin
  Wyświetleń: 94
 960. UCHWAŁA NR XXI/205/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe na zadanie związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego
  Wyświetleń: 94
 961. Uchwała Nr XXIX/235/13 z dnia 26.09.13 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
  Wyświetleń: 94
 962. UCHWAŁA NR XXVIII/171/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 17 lutego 2017 r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 94
 963. UCHWAŁA NR XXXV/278/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Warlubie do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania pn. „GMINY POWIATU ŚWIECKIEGO” i udzielenia pełnomocnictwa do pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu
  Wyświetleń: 94
 964. Uchwała Nr XXXVII/304/14 z dnia 25.08.2014 r. w sprawie aktualizacji uchwały w sprawie podziału Gminy Warlubie na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 94
 965. Uchwała Nr/XV/127 12 z dnia 30.04.12 r. wprowadzająca zmianę do regulaminu dofinansowania utylizacji azbestu
  Wyświetleń: 94
 966. ZARZĄDZENIE NR 109/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu
  Wyświetleń: 94
 967. ZARZĄDZENIE NR 114/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowej
  Wyświetleń: 94
 968. ZARZĄDZENIE NR 138/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosków o udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Warlubie
  Wyświetleń: 94
 969. ZARZĄDZENIE NR 140/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 roku w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela
  Wyświetleń: 94
 970. Zarządzenie Nr 59/2011 z dn. 12.09.2011 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 94
 971. ZARZĄDZENIE NR 65/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 94
 972. Zarządzenie Nr 72/2012 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w 2013 r. rozwoju sportu na terenie Gminy
  Wyświetleń: 94
 973. ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury oraz weryfikacji składników aktywów i pasywów Urzędu Gminy Warlubie.
  Wyświetleń: 94
 974. ZARZĄDZENIE NR 85/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2019/2020 przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie
  Wyświetleń: 94
 975. ZARZĄDZENIE NR 90/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie w 2024 roku
  Wyświetleń: 94
 976. ZARZĄDZENIE NR 93/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok
  Wyświetleń: 94
 977. Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 30 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 93
 978. Uchwała Nr IV/19/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, szkól podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Warlubie jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 93
 979. UCHWAŁA NR XXI/125/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 93
 980. Uchwała Nr XXXI/246/13 z dnia 26.11.13 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
  Wyświetleń: 93
 981. Uchwała Nr XXXVI/294/14 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy
  Wyświetleń: 93
 982. Uchwała Nr XXXVII/303/14 z dnia 25.08.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Płochocin i Płochocinek, Gmina Warlubie
  Wyświetleń: 93
 983. ZARZĄDZENIE NR 106/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 93
 984. Zarządzenie Nr 14/2011 z dn.28.03.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 r.
  Wyświetleń: 93
 985. Zarządzenie Nr 17/2013 z dnia 26.04.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013r.
  Wyświetleń: 93
 986. Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 29.01.2013 w sprawie ogłoszenia nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 93
 987. ZARZĄDZENIE NR 5/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  Wyświetleń: 93
 988. Zarządzenie Nr 51/2014 z dnia 31.07.2014 w sprawie norm zużycia paliwa oraz stawek za wynajem pojazdów
  Wyświetleń: 93
 989. Zarządzenie nr 60/2011 z dnia 19.09.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2011r.
  Wyświetleń: 93
 990. ZARZĄDZENIE NR 69/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu
  Wyświetleń: 93
 991. Zarządzenie Nr 70/2012 z dn.7.12.2012r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 93
 992. Zarządzenie Nr 70/2013 z dnia 31.12.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 93
 993. Zarządzenie Nr 81/2014 z dnia 29.12.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Warlubiu
  Wyświetleń: 93
 994. Informacja o LX sesji Rady Gminy Warlubie - 27 marca 2024 r. o godz. 12.00 (środa)
  Wyświetleń: 92
 995. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Warlubiu z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Warlubie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 92
 996. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 92
 997. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Warlubie
  Wyświetleń: 92
 998. Uchwała Nr IV/17/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020
  Wyświetleń: 92
 999. Uchwała Nr XI/51/2015 z dnia 25.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie
  Wyświetleń: 92
 1000. Uchwała Nr XIII/57/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 92
 1001. Uchwała Nr XIII/58/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Warlubiu
  Wyświetleń: 92
 1002. UCHWAŁA NR XIV/127/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2020
  Wyświetleń: 92
 1003. Uchwała Nr XV/120/12 z dnia 30.04.12 r.w sprawie ustalenia opłat za świadczenia oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 92
 1004. Uchwała Nr XVIII/89/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok
  Wyświetleń: 92
 1005. UCHWAŁA NR XX/109/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
  Wyświetleń: 92
 1006. Uchwała Nr XXXI 183 2017 z dnia 19 maja 2017 w sprawie wprowadzenia zmian do składów komisji Rady
  Wyświetleń: 92
 1007. Uchwała Nr XXXI/249/13 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości przy ul.Bąkowskiej w Warlubiu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 92
 1008. Zarządzenie Nr 12/2011 z dn.04.03.11 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych
  Wyświetleń: 92
 1009. ZARZĄDZENIE NR 12/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie sprzedaży autobusu gminnego
  Wyświetleń: 92
 1010. ZARZĄDZENIE NR 15/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakresu zadań członków Komisji i trybu pracy Komisji
  Wyświetleń: 92
 1011. Zarządzenie Nr 17/2011 z dn.7.04.11 r. w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowych
  Wyświetleń: 92
 1012. ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego
  Wyświetleń: 92
 1013. Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie o obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 91
 1014. UCHWAŁA NR LVII/449/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 91
 1015. UCHWAŁA NR LVII/450/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 91
 1016. UCHWAŁA NR LVIII/349/23 RADY POWIATU ŚWIECKIEGO z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2024 rok
  Wyświetleń: 91
 1017. UCHWAŁA NR VI/39/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie funduszu soleckiego na rok budżetowy 2020
  Wyświetleń: 91
 1018. Uchwała Nr VII/50/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu
  Wyświetleń: 91
 1019. UCHWAŁA NR XIV/131/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Warlubie, gmina Warlubie
  Wyświetleń: 91
 1020. UCHWAŁA NR XLIII/275/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Warlubie do realizacji projektu pod nazwą „Nowe kompetencje – nowe możliwości” w szkołach Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 91
 1021. Uchwała nr XLVI/358/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wzoru deklaracji za odpady
  Wyświetleń: 91
 1022. Uchwała Nr XVII/78/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2016-2027
  Wyświetleń: 91
 1023. UCHWAŁA NR XXI/194/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
  Wyświetleń: 91
 1024. Uchwała Nr XXV/227/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie oddania w użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 91
 1025. UCHWAŁA NR XXXIV/197/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn
  Wyświetleń: 91
 1026. Uchwała nr XXXIX/311/2022 z dnia 26.05.2022 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z jednego drzewa pomnikowego gatunku lipa drobnolistna
  Wyświetleń: 91
 1027. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie
  Wyświetleń: 91
 1028. ZARZĄDZENIE NR 16/2024 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnej w Urzędzie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 91
 1029. Zarządzenie Nr 21/2014 z dnia 24.03.2014 w sprawie ogłoszenia otwartych ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych przez organizacje porządkowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 91
 1030. Zarządzenie Nr 58/2013 z dnia 22.11.2013 w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadania „rekultywacja składowiska” w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”
  Wyświetleń: 91
 1031. ZARZĄDZENIE NR 71/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur sporządzania deklaracji podatkowej VAT-7 w Gminie Warlubie
  Wyświetleń: 91
 1032. Zarządzenie Nr 72/2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w 2014 r. rozwoju sportu na terenie Gminy
  Wyświetleń: 91
 1033. ZARZĄDZENIE NR 81/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 91
 1034. ZARZĄDZENIE NR 85/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 91
 1035. Protokół z XX sesji
  Wyświetleń: 90
 1036. UCHWAŁA NR LVI/438/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 90
 1037. UCHWAŁA NR VIII/59/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Warlubie jako członka zwyczajnego do Kujawsko- Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”
  Wyświetleń: 90
 1038. Uchwała Nr XII/93/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie regulaminu targowiska w Warlubiu
  Wyświetleń: 90
 1039. Uchwała Nr XVIII/86/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie w 2016 roku”
  Wyświetleń: 90
 1040. UCHWAŁA NR XX/114/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
  Wyświetleń: 90
 1041. UCHWAŁA NR XXII/126/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016 r.
  Wyświetleń: 90
 1042. UCHWAŁA NR XXII/129/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Łyse”
  Wyświetleń: 90
 1043. Uchwała Nr XXII/185/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie zmiany do uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej w Komorsku
  Wyświetleń: 90
 1044. Uchwała Nr XXIII/206/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 r.
  Wyświetleń: 90
 1045. Uchwała Nr XXIV/217/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013-2015
  Wyświetleń: 90
 1046. UCHWAŁA NR XXIX/173/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie funduszu soleckiego na rok budżetowy 2018
  Wyświetleń: 90
 1047. Uchwała Nr XXX/239/13 z dnia 30.10.13 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. zlikwidowanego Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu
  Wyświetleń: 90
 1048. Uchwała Nr XXXIII/271/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Warlubie do Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione
  Wyświetleń: 90
 1049. Uchwała Nr XXXV/286/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2014-2025
  Wyświetleń: 90
 1050. UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Warlubie,Gmina Warlubie
  Wyświetleń: 90
 1051. ZARZĄDZENIE NR 107/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w 2016 roku przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Warlubie
  Wyświetleń: 90
 1052. Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 28.03.11 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
  Wyświetleń: 90
 1053. Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 11.02.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  Wyświetleń: 90
 1054. Zarządzenie Nr 62/2012 z dn.19.11.12 r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodów pożarniczych
  Wyświetleń: 90
 1055. Zarządzenie Nr 65/2013 z dnia 03.12.2013 w sprawie wprowadzania zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Warlubiu
  Wyświetleń: 90
 1056. ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok.
  Wyświetleń: 90
 1057. Zarządzenie nr 72/2011 z dnia 13.10.2011r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 90
 1058. ZARZĄDZENIE NR 78/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży używanej koparko-ładowarki marki CASE 580 SLE
  Wyświetleń: 90
 1059. ZARZĄDZENIE NR 79/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
  Wyświetleń: 90
 1060. ZARZĄDZENIE NR 98/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok
  Wyświetleń: 90
 1061. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu
  Wyświetleń: 89
 1062. PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - RADA GMINY
  Wyświetleń: 89
 1063. Protokół z XXXVI sesji
  Wyświetleń: 89
 1064. UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
  Wyświetleń: 89
 1065. UCHWAŁA NR XIX/100/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu
  Wyświetleń: 89
 1066. UCHWAŁA NR XXVII/165/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
  Wyświetleń: 89
 1067. UCHWAŁA NR XXXII/192/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
  Wyświetleń: 89
 1068. Uchwała Nr XXXVI/297/14 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie przejęcia przez Gminę Warlubie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie
  Wyświetleń: 89
 1069. UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 89
 1070. ZARZĄDZENIE NR 116/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok
  Wyświetleń: 89
 1071. Zarządzenie Nr 13/2011 z dn.10.03.11 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację w 2011 roku zadań publicznych
  Wyświetleń: 89
 1072. ZARZĄDZENIE NR 14/2024 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2024 rok
  Wyświetleń: 89
 1073. ZARZĄDZENIE NR 31/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za 2015 rok
  Wyświetleń: 89
 1074. Zarządzenie Nr 40/2011 z dn.20.06.11 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu komisji przetargowej
  Wyświetleń: 89
 1075. ZARZĄDZENIE NR 85/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 września 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji w 2020 roku zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 89
 1076. ZARZĄDZENIE NR 9/2024 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 89
 1077. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 88
 1078. Uchwała Nr III/9/10 z dnia 21.12.10 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Warlubie na 2010 rok
  Wyświetleń: 88
 1079. UCHWAŁA NR LVI/440/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaka ratownika OSP oraz kandydata na strażaka ratownika OSP
  Wyświetleń: 88
 1080. UCHWAŁA NR LVII/448/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 88
 1081. Uchwała Nr V/26/15 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warlubie na lata 2015-2026
  Wyświetleń: 88
 1082. Uchwała Nr XIV/64/2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
  Wyświetleń: 88
 1083. UCHWAŁA NR XIX/106/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
  Wyświetleń: 88
 1084. Uchwała Nr XVIII/93/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 88
 1085. UCHWAŁA NR XXIII/133/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Bzowo
  Wyświetleń: 88
 1086. UCHWAŁA NR XXV/137/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.
  Wyświetleń: 88
 1087. UCHWAŁA NR XXXII/191/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie
  Wyświetleń: 88
 1088. Uchwała Nr XXXIII/266/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
  Wyświetleń: 88
 1089. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowej
  Wyświetleń: 88
 1090. Zarządzenie Nr 21/2011 z dn.15.04.11 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 88
 1091. ZARZĄDZENIE NR 31/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie za 2017 rok.
  Wyświetleń: 88
 1092. Zarządzenie nr 41/2012 z dnia 5.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 88
 1093. Zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 10.09.12 r. w sprawie określania założeń do projektu budżetu wynikających z polityki społecznej i gospodarczej gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 88
 1094. ZARZĄDZENIE NR 51/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego.
  Wyświetleń: 88
 1095. ZARZĄDZENIE NR 62/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku podczas jego nieobecności
  Wyświetleń: 88
 1096. ZARZĄDZENIE NR 68/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.
  Wyświetleń: 88
 1097. Uchwała Nr VI/43/11 z dnia 12.05.11 r. w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie położonych w Bzowie – bunkry
  Wyświetleń: 87
 1098. Uchwała nr XLVI/361/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wyboru metody oraz stawki za odpady
  Wyświetleń: 87
 1099. Uchwała Nr XXII/191/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 87
 1100. UCHWAŁA NR XXVII/156/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Warlubie” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Warlubie”
  Wyświetleń: 87
 1101. Uchwała Nr XXXI 185 2017 z dnia 19 maja 2017 w sprawie wprowadzenia zmian do składów komisji Rady
  Wyświetleń: 87
 1102. Zarządzenie Nr 05/2014 z dnia 24.01.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 87
 1103. ZARZĄDZENIE NR 101/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 87
 1104. ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 87
 1105. Zarządzenie nr 28/2012 z dnia 8.05.2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 87
 1106. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 86
 1107. Uchwała Nr XX/172/12 z dnia 22.11.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania budowy chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Bąkowskiej w Warlubiu
  Wyświetleń: 86
 1108. UCHWAŁA NR XXIX/176/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 86
 1109. Uchwała Nr XXXI 186 2017 z dnia 19 maja 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 86
 1110. UCHWAŁA NR XXXV/209/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2017 r.
  Wyświetleń: 86
 1111. UCHWAŁA NR XXXV/277/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich oraz świetlic przy remizach OSP stanowiących mienie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 86
 1112. Uchwała Nr XXXV/280/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
  Wyświetleń: 86
 1113. Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych 2019
  Wyświetleń: 86
 1114. Zarządzenie Nr 01/2014 z dnia 03.01.2014 r. w sprawie sprzedaży samochodu ciężarowego Mercedes Atego w drodze negocjacji
  Wyświetleń: 86
 1115. ZARZĄDZENIE NR 102/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Warlubie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 86
 1116. Zarządzenie Nr 22/2011 z dn.15.04.11 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 86
 1117. Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 21.05.2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2013 r. w zakresie opieki społecznej
  Wyświetleń: 86
 1118. Zarządzenie Nr 36/2011 z dn.14.06.11 r. w sprawie procedury windykacji należności do których nie stosuje się Ordynacji podatkowej
  Wyświetleń: 86
 1119. Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 31.10.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 86
 1120. Zarządzenie Nr 74/2014 z dnia 14.11.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Warlubiu
  Wyświetleń: 86
 1121. ZARZĄDZENIE NR 77/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 października 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów działki numer 47, obręb Buśnia oraz działki numer 50/2, obręb Płochocinek i sporządzenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 86
 1122. ZARZĄDZENIE NR 97/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów działek numer 54 i 58/4, obręb Bąkowo, działek numer 284/2, 284/3 i 491, obręb Warlubie oraz działki nr 14, obręb Płochocin.
  Wyświetleń: 86
 1123. Obwieszczenie z dnia 16.01.2024
  Wyświetleń: 85
 1124. Protokół z XL sesji
  Wyświetleń: 85
 1125. Protokół z XXIV sesji
  Wyświetleń: 85
 1126. Protokół z XXXIII sesji
  Wyświetleń: 85
 1127. Uchwała Nr VII/49/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu
  Wyświetleń: 85
 1128. Uchwała Nr XI/52/2015 z dnia 25.08.2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich
  Wyświetleń: 85
 1129. Uchwała Nr XII/54/2015 z dnia 23.09.2015 r. w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego z Gminą Dragacz o współdziałaniu w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w obrębie geodezyjnym: Krusze dz. nr 72/1, 87/2, 89”
  Wyświetleń: 85
 1130. Uchwała Nr XIV/66/2015 z dnia 26.11.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 85
 1131. Uchwała Nr XXII/186/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 85
 1132. UCHWAŁA NR XXIII/132/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin-Bąkowo oraz 1223C Płochocin-Płochocinek”
  Wyświetleń: 85
 1133. Uchwała Nr XXXIV/279/14 z dnia 31.03.14 r.w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla sołtysów sołectw Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 85
 1134. UCHWAŁA NR XXXVI/230/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Warlubie
  Wyświetleń: 85
 1135. ZARZĄDZENIE NR 131/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 85
 1136. Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 26.08.2013 w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku wraz z informacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 85
 1137. ZARZĄDZENIE NR 45/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu
  Wyświetleń: 85
 1138. Zarządzenie Nr 49/2012 z dn.31.08.12 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach
  Wyświetleń: 85
 1139. Zarządzenie Nr 50/2011 z dn. 11.08.2011 w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do sejmu RP i do senatu RP
  Wyświetleń: 85
 1140. ZARZĄDZENIE NR 57/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania w użytkowanie na zasadzie kontynuacji nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie położonych w Bzowie
  Wyświetleń: 85
 1141. ZARZĄDZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Warlubie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności
  Wyświetleń: 85
 1142. Obwieszczenie z dnia 25.05.2023
  Wyświetleń: 84
 1143. POSTANOWIENIE Nr 112/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Warlubie na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 84
 1144. Prognoza oddziaływania na środowisko - Bąkowo
  Wyświetleń: 84
 1145. Protokół z XV sesji
  Wyświetleń: 84
 1146. Protokół z XVI sesji
  Wyświetleń: 84
 1147. Uchwała Nr XIII/59/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2015 r.
  Wyświetleń: 84
 1148. UCHWAŁA NR XIX/99/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu
  Wyświetleń: 84
 1149. Uchwała nr XLVI/354/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 r.
  Wyświetleń: 84
 1150. UCHWAŁA NR XX/108/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2015 r.
  Wyświetleń: 84
 1151. Uchwała Nr XXIX/238/13 z dnia 26.09.13 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podejmowania czynności w zakresie refundacji kosztów dotacji udzielanej na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. funkcjonujących na terenie innej gminy, niż miejsce zamieszkania dziecka
  Wyświetleń: 84
 1152. ZARZĄDZENIE NR 122/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 84
 1153. Zarządzenie Nr 3/2011 z dn.12.01.11 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 84
 1154. ZARZĄDZENIE NR 35/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 08 lipca 2016 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej położonej na działce nr 35/2, obręb Bzowo i sporządzenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 84
 1155. Zarządzenie NR 36/2017 Wójta Gminy Warlubie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Warlubie wyznaczonych na dzień 6 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 84
 1156. Zarządzenie Nr 57/2013 z dnia 22.11.2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu dla zadania” rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Komorsku” w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”
  Wyświetleń: 84
 1157. Zarządzenie nr 62/2011 z dnia 21.09.2011r. w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
  Wyświetleń: 84
 1158. ZARZĄDZENIE NR 72/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 84
 1159. ZARZĄDZENIE NR 78/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok
  Wyświetleń: 84
 1160. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Warlubiu z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Warlubie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 83
 1161. Protokół z XLV sesji
  Wyświetleń: 83
 1162. Uchwała Nr II/5/10 z dnia 6.12.10 r. w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 83
 1163. Uchwała Nr VII/54/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu
  Wyświetleń: 83
 1164. UCHWAŁA NR XLII/265/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
  Wyświetleń: 83
 1165. UCHWAŁA NR XLIII/268/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2018-2017
  Wyświetleń: 83
 1166. Uchwała Nr XV/72/2015 z dnia 18.12.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 83
 1167. Uchwała Nr XXII/188/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 83
 1168. UCHWAŁA NR XXIX/177/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których Gmina Warlubie jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także określenia liczby punktów za poszczególne kryteria
  Wyświetleń: 83
 1169. ZARZĄDZENIE NR 105/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  Wyświetleń: 83
 1170. ZARZĄDZENIE NR 107/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji robót budowlanych wykonanych w ramach umowy nr PN/5/2022 z dnia 4 października 2022r.
  Wyświetleń: 83
 1171. Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 29.04.2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 83
 1172. ZARZĄDZENIE NR 41/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu „Dobry start”.
  Wyświetleń: 83
 1173. ZARZĄDZENIE NR 58/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE - anulowano
  Wyświetleń: 83
 1174. ZARZĄDZENIE NR 59/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizacje zadań publicznych
  Wyświetleń: 83
 1175. ZARZĄDZENIE NR 6/2015 z dnia 02.02.2015 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 83
 1176. ZARZĄDZENIE NR 6/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 83
 1177. ZARZĄDZENIE NR 69/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok
  Wyświetleń: 83
 1178. Zarządzenie nr 70/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
  Wyświetleń: 83
 1179. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Warlubiu z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Warlubie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 82
 1180. Protokół z XI sesji
  Wyświetleń: 82
 1181. Protokół z XXVII sesji
  Wyświetleń: 82
 1182. UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Warlubiu z dnia 2 marca 2024 r. r. w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY WARLUBIE w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 82
 1183. Uchwała Nr 2/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Warlubiu z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Warlubiu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 82
 1184. Uchwała nr LI/401/2023 z dnia 25.05.2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku
  Wyświetleń: 82
 1185. Uchwała Nr VIII/38/2015 z dnia 21.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warlubie na lata 2015-2026
  Wyświetleń: 82
 1186. Uchwała Nr XII/88/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2011-2012
  Wyświetleń: 82
 1187. Uchwała Nr XIX/151/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Komorsku
  Wyświetleń: 82
 1188. Uchwała nr XLII/336/2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla Strażaka Ratownika OSP
  Wyświetleń: 82
 1189. Uchwała nr XLII/340/2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Warlubie do stowarzyszenia Salutaris
  Wyświetleń: 82
 1190. Uchwała nr XLVI/359/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odpady
  Wyświetleń: 82
 1191. Uchwała nr XLVIII/383/2023 z dnia 23.02.2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie
  Wyświetleń: 82
 1192. UCHWAŁA NR XXV/138/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2016–2027.
  Wyświetleń: 82
 1193. UCHWAŁA NR XXVII/161/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
  Wyświetleń: 82
 1194. Uchwała Nr XXVII/232/13 z dnia 11.07.13 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków
  Wyświetleń: 82
 1195. Uchwała Nr XXVII/233/13 z dnia 11.07.13 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 82
 1196. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Warlubiu
  Wyświetleń: 82
 1197. ZARZĄDZENIE NR 13/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Warlubie w 2023 roku
  Wyświetleń: 82
 1198. ZARZĄDZENIE NR 13/2024 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich w gminie Warlubie oraz wzorów druków dotyczących ich wynajmu
  Wyświetleń: 82
 1199. ZARZĄDZENIE NR 14/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakresu zadań członków Komisji i trybu pracy Komisji
  Wyświetleń: 82
 1200. Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 09.04.2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 82
 1201. ZARZĄDZENIE NR 53/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2022/2023 przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie
  Wyświetleń: 82
 1202. Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia 18.11.2013 w sprawie przyznania nagród sportowych Gminy Warlubie za 2013r.
  Wyświetleń: 82
 1203. ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.
  Wyświetleń: 82
 1204. Zarządzenie Nr 62/2013 z dnia 2.12.2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 82
 1205. ZARZĄDZENIE NR 66/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Warlubie”
  Wyświetleń: 82
 1206. Zarządzenie nr 67/2011 z dnia 7.10.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011r.
  Wyświetleń: 82
 1207. ZARZĄDZENIE NR 8/2015 z dnia 03.02.2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 82
 1208. ZARZĄDZENIE NR 85/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 82
 1209. ZARZĄDZENIE NR 99/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 82
 1210. Protokół z XXIX sesji
  Wyświetleń: 81
 1211. Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wyłożenia - Bąkowo
  Wyświetleń: 81
 1212. Uchwała nr LI/404/2023 z dnia 25.05.2023 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
  Wyświetleń: 81
 1213. UCHWAŁA NR VI/38/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2019-2029
  Wyświetleń: 81
 1214. Uchwała Nr XI/85/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2011r
  Wyświetleń: 81
 1215. Uchwała Nr XII/90/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie budżetu Gminy na 2012 rok
  Wyświetleń: 81
 1216. UCHWAŁA NR XIX/98/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 81
 1217. UCHWAŁA NR XL/315/2022 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok
  Wyświetleń: 81
 1218. UCHWAŁA NR XLV/285/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Warlubie
  Wyświetleń: 81
 1219. UCHWAŁA NR XX/111/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2016–2027
  Wyświetleń: 81
 1220. UCHWAŁA NR XXXII/187/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2016 r.
  Wyświetleń: 81
 1221. UCHWAŁA NR XXXVI/224/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy
  Wyświetleń: 81
 1222. ZARZĄDZENIE NR 20/2015 z dnia 04.03.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2015 r.
  Wyświetleń: 81
 1223. ZARZĄDZENIE NR 25/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizacje zadań publicznych w 2023 roku
  Wyświetleń: 81
 1224. ZARZĄDZENIE NR 39/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł netto”
  Wyświetleń: 81
 1225. Zarządzenie Nr 56/2011 z dn.06.09.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  Wyświetleń: 81
 1226. Zasady udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla podmiotów gospodarczych
  Wyświetleń: 81
 1227. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wyłożenia - Bąkowo
  Wyświetleń: 80
 1228. UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 80
 1229. Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 80
 1230. Uchwała nr LI/402/2023 z dnia 25.05.2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 80
 1231. UCHWAŁA NR X/73/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 80
 1232. UCHWAŁA NR XLIV/280/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Warlubie”
  Wyświetleń: 80
 1233. Uchwała Nr XX/166/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.
  Wyświetleń: 80
 1234. UCHWAŁA NR XXIII/134/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
  Wyświetleń: 80
 1235. UCHWAŁA NR XXV/202/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2021 – 2031
  Wyświetleń: 80
 1236. UCHWAŁA NR XXVII/162/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 80
 1237. UCHWAŁA NR XXXVI/216/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  Wyświetleń: 80
 1238. ZARZĄDZENIE NR 2/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej położonej na działce nr 26/9, obręb Warlubie i sporządzenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 80
 1239. Zarządzenie Nr 30/2011 z dn.24.05.11 r. w sprawie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę-Bzowo, Płochocinek
  Wyświetleń: 80
 1240. Zarządzenie Nr 32/2014 z dnia 07.05.2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
  Wyświetleń: 80
 1241. Zarządzenie Nr 46/2011 z dn.19.07.2011 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 80
 1242. ZARZĄDZENIE NR 47/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Warlubie na lata 2020 – 2022
  Wyświetleń: 80
 1243. ZARZĄDZENIE NR 51/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Warlubie
  Wyświetleń: 80
 1244. Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 29.09.2014 w sprawie wyznaczenia Obwodowych Komisji Wyborczych dla celów głosowana korespondencyjnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16.11.2014r.
  Wyświetleń: 80
 1245. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 z dnia 03.02.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 80
 1246. ZARZĄDZENIE NR 76/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 września 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok
  Wyświetleń: 80
 1247. ZARZĄDZENIE NR 87/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 września 2021 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na zasadzie kontynuacji nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie, działka nr 86 obręb Warlubie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 80
 1248. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024-2029 na obszarze właściwości Komisarzy Wyborczych w Bydgoszczy I i II
  Wyświetleń: 79
 1249. POSTANOWIENIE NR 153/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz powołania członków do obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 79
 1250. UCHWAŁA NR LVI/433/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
  Wyświetleń: 79
 1251. UCHWAŁA NR LVI/435/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 79
 1252. Uchwała Nr V/24/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie dofinansowania zadania pod nazwą „Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce ewidencyjnej nr 191, przy ulicy Bąkowskiej w miejscowości Warlubie”
  Wyświetleń: 79
 1253. Uchwała Nr XII/89/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warlubie na lata 2012-2018
  Wyświetleń: 79
 1254. UCHWAŁA NR XL/260/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 79
 1255. Uchwała nr XLIII/344/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 79
 1256. UCHWAŁA NR XVII/158/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Warlubie na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 79
 1257. UCHWAŁA NR XVII/159/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 79
 1258. Uchwała Nr XX/164/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
  Wyświetleń: 79
 1259. Uchwała Nr XX/165/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
  Wyświetleń: 79
 1260. UCHWAŁA NR XXIII/130/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.
  Wyświetleń: 79
 1261. UCHWAŁA NR XXVII/158/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
  Wyświetleń: 79
 1262. UCHWAŁA NR XXX/235/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 79
 1263. Uchwała Nr XXXIII/265/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 79
 1264. UCHWAŁA NR XXXIV/200/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
  Wyświetleń: 79
 1265. UCHWAŁA NR XXXVI/211/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
  Wyświetleń: 79
 1266. UCHWAŁA NR XXXVI/225/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Warlubiu
  Wyświetleń: 79
 1267. UCHWAŁA NR XXXVI/228/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach
  Wyświetleń: 79
 1268. Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 12.02.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 79
 1269. Zarządzenie Nr 27/2013 z dnia 27.05.2013 w sprawie wyznaczenia dnia 31 maja dniem wolnym od pracy
  Wyświetleń: 79
 1270. ZARZĄDZENIE NR 47/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowej
  Wyświetleń: 79
 1271. ZARZĄDZENIE NR 64/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 r.
  Wyświetleń: 79
 1272. ZARZĄDZENIE NR 86/2022 Wójta Gminy Warlubie zmieniające zarządzenie nr 120 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zakresu zadań członków komisji i trybu pracy komisji
  Wyświetleń: 79
 1273. ZARZĄDZENIE NR 99/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 września 2021 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 47, obręb Buśnia i sporządzenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 79
 1274. Uchwała NR L/395/2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
  Wyświetleń: 78
 1275. Uchwała nr LI/399/2023 z dnia 25.05.2023 r. zmieniająca WPF Gminy Warlubie na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 78
 1276. Uchwała Nr XV/123/12 z dnia 30.04.12 r. o pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 78
 1277. UCHWAŁA NR XXIX/174/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie w 2017 roku”
  Wyświetleń: 78
 1278. UCHWAŁA NR XXVII/163/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 78
 1279. UCHWAŁA NR XXXVI/222/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
  Wyświetleń: 78
 1280. ZARZĄDZENIE NR 103/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Biurze Spisowym do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 78
 1281. Zarządzenie Nr 12/2014 z dnia 25.02.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2014r.
  Wyświetleń: 78
 1282. ZARZĄDZENIE NR 25/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu
  Wyświetleń: 78
 1283. ZARZĄDZENIE NR 3/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej położonej na działce nr 47, obręb Buśnia i sporządzenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 78
 1284. Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 18.06.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  Wyświetleń: 78
 1285. Zarządzenie nr 65/2014 z dnia 10.10.2014 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wsparcie realizacji w 2014r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz turystyki, krajoznawca i wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 78
 1286. ZARZĄDZENIE NR 67/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 78
 1287. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego z dnia 09.01.2024
  Wyświetleń: 78
 1288. Uchwała Nr I/1/10 z dnia 30.11.10 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 77
 1289. Uchwała NR L/392/2023 z dnia 27.04.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
  Wyświetleń: 77
 1290. UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016 rok
  Wyświetleń: 77
 1291. UCHWAŁA NR XLI/263/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 77
 1292. Uchwała nr XLII/338/2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek w miejscowości Lipinki
  Wyświetleń: 77
 1293. Uchwała nr XLIX/388/2023 z dnia 30.03.2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
  Wyświetleń: 77
 1294. UCHWAŁA NR XLVIII/294/22 RADY POWIATU ŚWIECKIEGO z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2023 rok
  Wyświetleń: 77
 1295. Uchwała nr XLVIII/382/2023 z dnia 23.02.2023 r. w sprawie diet radnych
  Wyświetleń: 77
 1296. Uchwała Nr XVII/83/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2016 r.
  Wyświetleń: 77
 1297. UCHWAŁA NR XX/117/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu dożynkowego i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia
  Wyświetleń: 77
 1298. UCHWAŁA NR XXI/192/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
  Wyświetleń: 77
 1299. UCHWAŁA NR XXIII/198/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2020 – 2030
  Wyświetleń: 77
 1300. UCHWAŁA NR XXV/201/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2021
  Wyświetleń: 77
 1301. UCHWAŁA NR XXXV/206/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
  Wyświetleń: 77
 1302. UCHWAŁA NR XXXVII/243/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości będącej współwłasnością Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 77
 1303. Zaproszenie do składania ofert dotyczących robót remontowo - konserwatorskich w Kościele p.w. Św. Bartłomiej Ap. w Wielkim Komorsku
  Wyświetleń: 77
 1304. Zarządzenie Nr 18/2011 z dn.8.04.11 r. w sprawie powołania komisji konkursowych
  Wyświetleń: 77
 1305. ZARZĄDZENIE NR 18/2015 z dnia 02.03.2015 w sprawie wyznaczenia osób do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy wobec Wójta Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 77
 1306. ZARZĄDZENIE NR 23/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok
  Wyświetleń: 77
 1307. ZARZĄDZENIE NR 32/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 77
 1308. ZARZĄDZENIE NR 54/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 77
 1309. ZARZĄDZENIE NR 54/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Warlubie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 77
 1310. ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów wytworzonych w Urzędzie Gminy w Warlubiu zawierających informacje niejawne w zakresie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności
  Wyświetleń: 77
 1311. ZARZĄDZENIE NR 57/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia terminu zgłaszania kandydatów do nagrody sportowej Gminy Warlubie za 2016 r.
  Wyświetleń: 77
 1312. Zarządzenie Nr 6/2011 z dn.21.01.11 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 77
 1313. ZARZĄDZENIE NR 61/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie ruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 77
 1314. Zarządzenie nr 66/2011 z dnia 4.10.2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej
  Wyświetleń: 77
 1315. ZARZĄDZENIE NR 67/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 120 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zakresu zadań członków komisji i trybu pracy komisji
  Wyświetleń: 77
 1316. ZARZĄDZENIE NR 79/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 września 2023 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu gminy Warlubie na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  Wyświetleń: 77
 1317. Obwieszczenie z dnia 09.01.2024
  Wyświetleń: 76
 1318. Protokół z XXX sesji
  Wyświetleń: 76
 1319. Protokół z XXXI sesji
  Wyświetleń: 76
 1320. Uchwała Nr I/4/10 z dnia 30.11.10 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 76
 1321. Uchwała nr LI/398/2023 z dnia 25.05.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 r.
  Wyświetleń: 76
 1322. UCHWAŁA NR LVIII/458/2024 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027
  Wyświetleń: 76
 1323. Uchwała Nr VII/51/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Warlubie na 2011 rok
  Wyświetleń: 76
 1324. UCHWAŁA NR XL/261/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu „Gmina Warlubie – moja mała Ojczyzna” i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia
  Wyświetleń: 76
 1325. UCHWAŁA NR XLV/283/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok
  Wyświetleń: 76
 1326. Uchwała nr XLVII/369/2023 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023
  Wyświetleń: 76
 1327. Uchwała nr XLVII/376/2023 z dnia 26.01.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych w Gminie Warlubie
  Wyświetleń: 76
 1328. Uchwała Nr XVII/81/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla sołtysów sołectw Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 76
 1329. UCHWAŁA NR XXI/195/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Nowe w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 76
 1330. Uchwała Nr XXX/242/13 z dnia 30.10.13 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
  Wyświetleń: 76
 1331. UCHWAŁA NR XXXVI/215/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 76
 1332. UCHWAŁA NR XXXVII/297/2022 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023
  Wyświetleń: 76
 1333. ZARZĄDZENIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok
  Wyświetleń: 76
 1334. ZARZĄDZENIE NR 104/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na zadania publiczne Gminy Warlubie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023
  Wyświetleń: 76
 1335. ZARZĄDZENIE NR 20/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Wyświetleń: 76
 1336. Zarządzenie nr 22/2012 z dnia 26.04.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012 r.
  Wyświetleń: 76
 1337. Zarządzenie nr 78/2011 z dnia 28.10.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie oraz organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 76
 1338. INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Warlubiu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
  Wyświetleń: 75
 1339. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Warlubiu o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 75
 1340. Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie”
  Wyświetleń: 75
 1341. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 75
 1342. Uchwała Nr 1/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Warlubiu z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Warlubiu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 75
 1343. Uchwała NR L/391/2023 z dnia 27.04.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Warlubie na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 75
 1344. Uchwała NR L/396/2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
  Wyświetleń: 75
 1345. Uchwała nr LI/400/2023 z dnia 25.05.2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 75
 1346. UCHWAŁA NR LIX/462/2024 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej
  Wyświetleń: 75
 1347. Uchwała Nr XI/50/2015 z dnia 25.08.2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 75
 1348. Uchwała Nr XII/92/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
  Wyświetleń: 75
 1349. Uchwała nr XLI/327/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 r.
  Wyświetleń: 75
 1350. Uchwała nr XLI/330/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior – Wielki Komorsk
  Wyświetleń: 75
 1351. Uchwała Nr XVI/132/12 z dnia 28.05.12 r. w sprawie zmiany do uchwały – Niebieska Linia
  Wyświetleń: 75
 1352. UCHWAŁA NR XX/182/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 75
 1353. UCHWAŁA NR XXVI/207/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach ewidencyjnych Bąkowo, Warlubie i Bzowo
  Wyświetleń: 75
 1354. UCHWAŁA NR XXVIII/170/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 75
 1355. UCHWAŁA NR XXXIV/258/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Warlubie
  Wyświetleń: 75
 1356. UCHWAŁA NR XXXV/280/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obszarze P.H.U. JAGR przy ul. Bąkowskiej w Warlubiu, pomiędzy linią kolejową Śląsk-Gdynia nr 131, a drogą wojewódzką nr 391
  Wyświetleń: 75
 1357. ZARZĄDZENIE NR 103/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 października 2021 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Warlubie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności
  Wyświetleń: 75
 1358. Zarządzenie Nr 31/2014 z dnia 06.05.2014 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 75
 1359. Zarządzenie nr 32/2012 z dnia 23.05.2012r. w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2012 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 75
 1360. Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 09.05.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 75
 1361. Zarządzenie Nr 57/2011 z dn. 09.09.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 75
 1362. ZARZĄDZENIE NR 61/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok
  Wyświetleń: 75
 1363. Zarządzenie nr 80/2011 z dnia 09.11.2011r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2012r.
  Wyświetleń: 75
 1364. Obwieszczenie z dnia 30.01.2024
  Wyświetleń: 74
 1365. UCHWAŁA NR LIII/415/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Warlubiu
  Wyświetleń: 74
 1366. UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 74
 1367. UCHWAŁA NR VII/53/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warlubie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
  Wyświetleń: 74
 1368. UCHWAŁA NR X/89/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Płochocin
  Wyświetleń: 74
 1369. UCHWAŁA NR X/91/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Warlubie
  Wyświetleń: 74
 1370. UCHWAŁA NR XIII/118/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  Wyświetleń: 74
 1371. UCHWAŁA NR XIV/130/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/74/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego oraz określenia zasad sprzedaży lokalu stanowiącego własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 74
 1372. UCHWAŁA NR XLIV/281/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 74
 1373. Uchwała nr XLVIII/380/2023 z dnia 23.02.2023 r. zmieniająca uchwałę o opłacie targowej
  Wyświetleń: 74
 1374. Uchwała Nr XX/156/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 74
 1375. UCHWAŁA NR XXI/189/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok
  Wyświetleń: 74
 1376. UCHWAŁA NR XXI/190/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
  Wyświetleń: 74
 1377. UCHWAŁA NR XXVI/149/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących właśność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 74
 1378. UCHWAŁA NR XXXV/283/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
  Wyświetleń: 74
 1379. UCHWAŁA NR XXXVII/231/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2018 rok
  Wyświetleń: 74
 1380. Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 12.01.2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego ma dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 74
 1381. Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 06.09.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 74
 1382. ZARZĄDZENIE NR 44/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku
  Wyświetleń: 74
 1383. Zarządzenie Nr 45/2014 z dnia 10.06.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 74
 1384. ZARZĄDZENIE NR 49/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Warlubiu
  Wyświetleń: 74
 1385. Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia 27.08.2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 74
 1386. Zarządzenie nr 68/2011 z dnia 10.10.2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 74
 1387. POSTANOWIENIE NR 151/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz powołania członków do obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 73
 1388. Protokół z XXXVIII sesji
  Wyświetleń: 73
 1389. Uchwała Nr I/2/14 z dnia 1.12.2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 73
 1390. Uchwała Nr III/15/10 z dnia 21.12.10 r. w sprawie dofinansowania budowy pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Warlubie-Wielki Komorsk”
  Wyświetleń: 73
 1391. Uchwała NR L/393/2023 z dnia 27.04.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gminnych przystanków komunikacyjnych
  Wyświetleń: 73
 1392. UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok
  Wyświetleń: 73
 1393. UCHWAŁA NR XII/112/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Warlubie
  Wyświetleń: 73
 1394. UCHWAŁA NR XL/262/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia ich składów osobowych i określenia zakresu ich działania
  Wyświetleń: 73
 1395. UCHWAŁA NR XLII/264/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Warlubie na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 73
 1396. Uchwała nr XLIII/342/2022 z dnia 27.10.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Warlubie na lata 2022-2033
  Wyświetleń: 73
 1397. Uchwała nr XLVIII/377/2023 z dnia 23.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 r.
  Wyświetleń: 73
 1398. Uchwała Nr XX/160/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 73
 1399. UCHWAŁA NR XXVII/160/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2017 r.
  Wyświetleń: 73
 1400. Uchwała Nr XXXI/252/13 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.
  Wyświetleń: 73
 1401. Uchwała Nr XXXI/255/13 z dnia 26.11.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2013 r.
  Wyświetleń: 73
 1402. Uchwała nr XXXVI/287/2022 z dnia 27.01.2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Warlubie na rok 2022
  Wyświetleń: 73
 1403. Zarządzenie Nr 25/2014 z dnia 09.04.2014 w sprawie formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 73
 1404. ZARZĄDZENIE NR 3/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 73
 1405. Zarządzenie Nr 33/2011 z dn.14.06.2011 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 73
 1406. Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 07.05.2014 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 73
 1407. Zarządzenie Nr 47/2013 z dnia 30.09.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warlubie na lata 2013-2019
  Wyświetleń: 73
 1408. ZARZĄDZENIE NR 50/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok
  Wyświetleń: 73
 1409. ZARZĄDZENIE NR 51/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19.06.2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Warlubiu
  Wyświetleń: 73
 1410. ZARZĄDZENIE NR 65/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach MDR
  Wyświetleń: 73
 1411. Zarządzenie nr 82/2011 z dnia 16.11.2011r. w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego
  Wyświetleń: 73
 1412. ZARZĄDZENIE NR 9/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok
  Wyświetleń: 73
 1413. POSTANOWIENIE NR 121/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 72
 1414. Projekty prognoz oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 72
 1415. Protokół z XXXIV sesji
  Wyświetleń: 72
 1416. Uchwała Nr I/2/10 z dnia 30.11.10 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 72
 1417. Uchwała Nr II/8/10 z dnia 6.12.10 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 72
 1418. UCHWAŁA NR LVI/441/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę nr VII/52/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej
  Wyświetleń: 72
 1419. Uchwała Nr VII/33/2015 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki w Warlubiu za 2014 r.
  Wyświetleń: 72
 1420. UCHWAŁA NR XIII/117/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa pomnikowego w alei przydrożnej przy ulicy Bąkowskiej w miejscowości Warlubie
  Wyświetleń: 72
 1421. UCHWAŁA NR XIV/135/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
  Wyświetleń: 72
 1422. Uchwała Nr XIX/144/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
  Wyświetleń: 72
 1423. UCHWAŁA NR XL/312/2022 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warlubie wotum zaufania
  Wyświetleń: 72
 1424. Uchwała nr XLI/329/2022 z dnia 25.08.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń w oddziałach przedszkolnych
  Wyświetleń: 72
 1425. Uchwała nr XLIII/341/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 r.
  Wyświetleń: 72
 1426. UCHWAŁA NR XVIII/168/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 72
 1427. Uchwała Nr XX/161/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zakładu Usług Komunalnych
  Wyświetleń: 72
 1428. UCHWAŁA NR XX/183/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu
  Wyświetleń: 72
 1429. Uchwała Nr XXIII/199/13 z dnia 26.03.2013 r. wprowadzająca zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 72
 1430. UCHWAŁA NR XXXV/281/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Bąkowo przy drodze wojewódzkiej nr 391 i drodze powiatowej nr 1217C
  Wyświetleń: 72
 1431. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 72
 1432. ZARZĄDZENIE NR 126/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Warlubiu w okresie obowiązywania stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 72
 1433. Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 17.03.2014 w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Gminy Warlubie na 2014r.
  Wyświetleń: 72
 1434. Zarządzenie nr 21/2012 z dnia 24.04.2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 72
 1435. Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 72
 1436. Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 17.07.2013 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 72
 1437. ZARZĄDZENIE NR 45/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 maja 2023 r. zmieniające w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu
  Wyświetleń: 72
 1438. ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2014r.
  Wyświetleń: 72
 1439. ZARZĄDZENIE NR 46/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 72
 1440. ZARZĄDZENIE NR 7/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na zasadzie kontynuacji nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie, działka nr 86 obręb Warlubie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 72
 1441. ZARZĄDZENIE NR 70/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Warlubie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”
  Wyświetleń: 72
 1442. ZARZĄDZENIE NR 93/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Warlubie
  Wyświetleń: 72
 1443. Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 71
 1444. UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 71
 1445. Uchwała nr LI/403/2023 z dnia 25..05.2025 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
  Wyświetleń: 71
 1446. UCHWAŁA NR LVI/437/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 71
 1447. UCHWAŁA NR XII/108/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 71
 1448. UCHWAŁA NR XIV/129/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2020 r.
  Wyświetleń: 71
 1449. Uchwała Nr XIX/150/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji projektu – zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych
  Wyświetleń: 71
 1450. UCHWAŁA NR XL/257/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Warlubie na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 71
 1451. Uchwała nr XLVIII/379/2023 z dnia 23.02.2023 r. w sprawie uznania skargi na GOPS za bezzasadną
  Wyświetleń: 71
 1452. Uchwała nr XLVIII/381/2023 z dnia 23.02.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
  Wyświetleń: 71
 1453. UCHWAŁA NR XVI/147/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie w 2020 roku”
  Wyświetleń: 71
 1454. UCHWAŁA NR XXIII/197/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok
  Wyświetleń: 71
 1455. UCHWAŁA NR XXIX/179/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu „Gmina Warlubie – moja mała Ojczyzna” i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia
  Wyświetleń: 71
 1456. UCHWAŁA NR XXVI/147/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2017 – 2026.
  Wyświetleń: 71
 1457. UCHWAŁA NR XXVII/157/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
  Wyświetleń: 71
 1458. UCHWAŁA NR XXVII/166/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zajęcia stanowiska na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 17 stycznia 2017 r. na uchwałę Nr XXVI/153/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Warlubie wniesionego przez Stowarzyszenie Niezależnych Mieszkańców dla Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 71
 1459. Uchwała nr XXXIX/309/2022 z dnia 26.05.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok
  Wyświetleń: 71
 1460. UCHWAŁA NR XXXV/282/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
  Wyświetleń: 71
 1461. Uchwała Nr XXXVI/293/14 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
  Wyświetleń: 71
 1462. Uchwała nr XXXVIII/305/2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
  Wyświetleń: 71
 1463. ZARZĄDZENIE NR 118/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 71
 1464. Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 12.03.2013 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 71
 1465. Zarządzenie nr 13/2012 z dnia 02.04.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 71
 1466. ZARZĄDZENIE NR 2/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie
  Wyświetleń: 71
 1467. Zarządzenie nr 25/2012 z dnia 8.05.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 71
 1468. ZARZĄDZENIE NR 49/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia pracownikom Urzędu Gminy w Warlubiu dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę
  Wyświetleń: 71
 1469. ZARZĄDZENIE NR 50/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniach o wartości równej lub przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
  Wyświetleń: 71
 1470. ZARZĄDZENIE NR 52/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów o zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez opiekunów
  Wyświetleń: 71
 1471. Zarządzenie Nr 53/2014 z dnia 18.08.2014 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 71
 1472. ZARZĄDZENIE NR 57/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2017 r.
  Wyświetleń: 71
 1473. Obwieszczenie z dnia 09.02.2024 - 1
  Wyświetleń: 70
 1474. Obwieszczenie z dnia 11.12.2023 - 1
  Wyświetleń: 70
 1475. Protokół z XIV sesji
  Wyświetleń: 70
 1476. Protokół z XXXV sesji
  Wyświetleń: 70
 1477. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Warlubiu w sprawie określenia sposobu przekazania Gminnej Komisji Wyborczej w Warlubiu protokołów głosowania przez obwodowe komisje wyborcze
  Wyświetleń: 70
 1478. Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 70
 1479. UCHWAŁA NR IV/28/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warlubie na lata 2018-2027
  Wyświetleń: 70
 1480. UCHWAŁA NR LII/412/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warlubiu, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 70
 1481. Uchwała Nr VIII/62/11 z dnia 18.08.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011
  Wyświetleń: 70
 1482. UCHWAŁA NR XII/111/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
  Wyświetleń: 70
 1483. Uchwała nr XLII/332/2022 z dnia 30.09.2022 zmieniające uchwałę w sprawie WPF Gminy Warlubie na lata 2022-2033
  Wyświetleń: 70
 1484. Uchwała nr XLIV/346/2022 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 r.
  Wyświetleń: 70
 1485. Uchwała nr XLIX/387/2023 z dnia 30.03.2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2023 r.
  Wyświetleń: 70
 1486. Uchwała Nr XVII/134/12 z dnia 12.07.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.
  Wyświetleń: 70
 1487. UCHWAŁA NR XX/188/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Nowe w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  Wyświetleń: 70
 1488. UCHWAŁA NR XXI/193/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”
  Wyświetleń: 70
 1489. UCHWAŁA NR XXI/196/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Dragacz w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 70
 1490. Uchwała nr XXXIX/310/2022 z dnia 26.05.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Warlubie na lata 2022 – 2033
  Wyświetleń: 70
 1491. UCHWAŁA NR XXXVI/227/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku
  Wyświetleń: 70
 1492. ZARZĄDZENIE NR 12/2015 z dnia 19.02.2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Administracyjnego do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
  Wyświetleń: 70
 1493. ZARZĄDZENIE NR 19/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok
  Wyświetleń: 70
 1494. Zarządzenie Nr 24/2011 z dn.20.04.11 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2011 dniem wolnym od pracy
  Wyświetleń: 70
 1495. ZARZĄDZENIE NR 3/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu
  Wyświetleń: 70
 1496. ZARZĄDZENIE NR 47/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2015 rok
  Wyświetleń: 70
 1497. Zarządzenie nr 64/2011 z dnia 23.09.2011r. w sprawie: wysokość czynszu za wynajem lokali w Lipinkach (budynek szkoły podstawowej) stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy
  Wyświetleń: 70
 1498. Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie z dnia 11.01.2024 o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bąkowo
  Wyświetleń: 69
 1499. Protokół z XLI sesji
  Wyświetleń: 69
 1500. Protokół z XLII sesji
  Wyświetleń: 69
 1501. Protokół z XLIII sesji
  Wyświetleń: 69
 1502. Protokół z XXI sesji
  Wyświetleń: 69
 1503. Uchwała Nr III/10/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warlubie na lata 2015-2026
  Wyświetleń: 69
 1504. UCHWAŁA NR III/14/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2019
  Wyświetleń: 69
 1505. Uchwała Nr IX/42/2015 z dnia 18.06.2015 r.w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 r.
  Wyświetleń: 69
 1506. UCHWAŁA NR X/66/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warlubie wotum zaufania
  Wyświetleń: 69
 1507. UCHWAŁA NR X/88/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipinki
  Wyświetleń: 69
 1508. Uchwała Nr XIII/55/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r.
  Wyświetleń: 69
 1509. UCHWAŁA NR XIV/132/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Płochocinek, gmina Warlubie
  Wyświetleń: 69
 1510. Uchwała Nr XIV/63/2015 z dnia 26.11.2015 r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 69
 1511. Uchwała nr XLVII/366/2023 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 r.
  Wyświetleń: 69
 1512. UCHWAŁA NR XXI/191/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 69
 1513. UCHWAŁA NR XXV/140/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
  Wyświetleń: 69
 1514. UCHWAŁA NR XXVIII/169/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zasad, trybu i rodzajów przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych
  Wyświetleń: 69
 1515. Uchwała Nr XXX/240/13 z dnia 30.10.13 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 69
 1516. Uchwała Nr XXXI/254/13 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gmine Warlubie w 2014 r.
  Wyświetleń: 69
 1517. ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 69
 1518. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 z dnia 02.03.2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 69
 1519. ZARZĄDZENIE NR 24/2015 z dnu 24.03.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 69
 1520. ZARZĄDZENIE NR 25/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu
  Wyświetleń: 69
 1521. ZARZĄDZENIE NR 31/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy w Warlubiu w okresie obowiązywania stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 69
 1522. ZARZĄDZENIE NR 48/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wyświetleń: 69
 1523. Zarządzenie nr 6/2012 z dnia 16.02.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 69
 1524. ZARZĄDZENIE NR 73/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu postępowań przetargowych na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie”
  Wyświetleń: 69
 1525. ZARZĄDZENIE NR 91/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 69
 1526. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu – w formule „zaprojektuj i wybuduj”
  Wyświetleń: 68
 1527. Protokół z XXVI sesji
  Wyświetleń: 68
 1528. Uchwała Nr II/7/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipinki
  Wyświetleń: 68
 1529. Uchwała Nr III/9/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2015 r.
  Wyświetleń: 68
 1530. Uchwała Nr IV/17/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości na rzecz Gminy
  Wyświetleń: 68
 1531. Uchwała Nr IV/23/11 z dnia 2.02.11.r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok
  Wyświetleń: 68
 1532. UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania diet przez radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 68
 1533. UCHWAŁA NR X/84/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bąkowo
  Wyświetleń: 68
 1534. UCHWAŁA NR X/87/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krusze
  Wyświetleń: 68
 1535. UCHWAŁA NR XIV/128/ 2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2020 – 2030.
  Wyświetleń: 68
 1536. Uchwała nr XLIX/389/2023 z dnia 30.03.2023 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024
  Wyświetleń: 68
 1537. Uchwała nr XLVII/373/2023 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków Posiłek w szkole i w domu
  Wyświetleń: 68
 1538. UCHWAŁA NR XXIX/172/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
  Wyświetleń: 68
 1539. UCHWAŁA NR XXIX/178/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019
  Wyświetleń: 68
 1540. Uchwała Nr XXXII/261/13 z dnia 18.12.2013 r.w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu korzystania z kompleksu boisk Orlik 2012
  Wyświetleń: 68
 1541. UCHWAŁA NR XXXIV/198/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno
  Wyświetleń: 68
 1542. UCHWAŁA NR XXXV/276/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania diet przez radnych
  Wyświetleń: 68
 1543. UCHWAŁA NR XXXV/279/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obszarze pozostałości zabudowy gospodarczej, pofolwarcznej w miejscowości Rulewo
  Wyświetleń: 68
 1544. UCHWAŁA NR XXXVIII/248/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  Wyświetleń: 68
 1545. Uchwała nr XXXVIII/307/2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy dla obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 68
 1546. Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych
  Wyświetleń: 68
 1547. Zarządzenie Nr 20/2011 z dn.14.04.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie oraz organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 68
 1548. ZARZĄDZENIE NR 21/2015 z dnia 6 marca 2015 r.w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 68
 1549. ZARZĄDZENIE NR 24/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 68
 1550. ZARZĄDZENIE NR 31/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego
  Wyświetleń: 68
 1551. Zarządzenie Nr 51/2012 z dnia 14.09.12 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 68
 1552. ZARZĄDZENIE NR 51/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 września 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na zasadzie kontynuacji, nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 86, obręb Warlubie i sporządzenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 68
 1553. ZARZĄDZENIE NR 60/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  Wyświetleń: 68
 1554. ZARZĄDZENIE NR 62/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 lipca 2019 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok
  Wyświetleń: 68
 1555. Zarządzenie nr 63/2011 z dnia 21.09.2011 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu wynikających z polityki społecznej i gospodarczej gminy na 2012 rok
  Wyświetleń: 68
 1556. Zarządzenie nr 64/2014 z dnia 10.10.2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamain za święto przypadające w dniu wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 68
 1557. ZARZĄDZENIE NR 8/2024 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Warlubie
  Wyświetleń: 68
 1558. ZARZĄDZENIE NR 85/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7.10.2015 r. w sprawie przyznania nagrody sportowej Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 68
 1559. ZARZĄDZENIE NR 96/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Warlubie na 2020 rok
  Wyświetleń: 68
 1560. ZARZĄDZENIE NR 99/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń
  Wyświetleń: 68
 1561. Protokół z XLIV sesji
  Wyświetleń: 67
 1562. Protokół z XVIII sesji
  Wyświetleń: 67
 1563. Protokół z XXXVII sesji
  Wyświetleń: 67
 1564. Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu – 2024 rok
  Wyświetleń: 67
 1565. UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warlubie na lata 2018-2027
  Wyświetleń: 67
 1566. Uchwała Nr V/33/11 z dnia 31.03.11 r. wprowadzająca zmiany w uchwale w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Warlubie
  Wyświetleń: 67
 1567. Uchwała Nr VII/52/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu
  Wyświetleń: 67
 1568. UCHWAŁA NR X/83/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu za 2018 rok
  Wyświetleń: 67
 1569. UCHWAŁA NR XIV/126/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warlubie na lata 2019-2029
  Wyświetleń: 67
 1570. UCHWAŁA NR XIV/134/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
  Wyświetleń: 67
 1571. Uchwała nr XLIX/385/2023 z dnia 30.03.2023 r. zmieniająca WPF Gminy Warlubie na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 67
 1572. Uchwała nr XLVII/370/2023 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023
  Wyświetleń: 67
 1573. Uchwała nr XLVII/375/2023 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Warlubie na lata 2022-2027+
  Wyświetleń: 67
 1574. Uchwała Nr XV/112/12 z dnia 30.04.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pożyczki na inwestycje w zakresie szkół
  Wyświetleń: 67
 1575. UCHWAŁA NR XVII/161/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu
  Wyświetleń: 67
 1576. Uchwała Nr XX/169/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
  Wyświetleń: 67
 1577. Uchwała Nr XXIV/213/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnej Biblioteki w Warlubiu
  Wyświetleń: 67
 1578. Uchwała Nr XXV/225/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 67
 1579. Uchwała Nr XXXI/256/13 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie
  Wyświetleń: 67
 1580. UCHWAŁA NR XXXV/208/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
  Wyświetleń: 67
 1581. UCHWAŁA NR XXXV/275/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 67
 1582. ZARZĄDZENIE NR 106/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2024 r.
  Wyświetleń: 67
 1583. ZARZĄDZENIE NR 2/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Warlubie
  Wyświetleń: 67
 1584. Zarządzenie Nr 25/2011 z dn.20.04.11 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy w Warlubiu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 67
 1585. Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 27.05.2013 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 67
 1586. Zarządzenie Nr 30/2014 z dnia 05.05.2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 67
 1587. ZARZĄDZENIE NR 4/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok.
  Wyświetleń: 67
 1588. Zarządzenie Nr 55/2011 z dn. 6.09.2011 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
  Wyświetleń: 67
 1589. ZARZĄDZENIE NR 88/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 10 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu
  Wyświetleń: 67
 1590. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
  Wyświetleń: 66
 1591. Uchwała Nr II/6/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.
  Wyświetleń: 66
 1592. Uchwała Nr VII/47/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2010
  Wyświetleń: 66
 1593. UCHWAŁA NR XIII/122/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 252 położonej w miejscowości Warlubie
  Wyświetleń: 66
 1594. UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 66
 1595. UCHWAŁA NR XL/326/2022 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin
  Wyświetleń: 66
 1596. UCHWAŁA NR XV/142/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 66
 1597. Uchwała Nr XXIII/204/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na 2013 r.
  Wyświetleń: 66
 1598. UCHWAŁA NR XXXII/190/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2017 – 2026.
  Wyświetleń: 66
 1599. UCHWAŁA NR XXXII/251/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Warlubie
  Wyświetleń: 66
 1600. Uchwała nr XXXVI/290/2022 z dnia 27.01.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 266 1 w Warlubiu
  Wyświetleń: 66
 1601. Uchwała Nr XXXVI/301/14 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy
  Wyświetleń: 66
 1602. ZARZĄDZENIE NR 3/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie gminy Warlubie w 2022 roku
  Wyświetleń: 66
 1603. ZARZĄDZENIE NR 36/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Warlubie przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 66
 1604. ZARZĄDZENIE NR 42/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Warlubie za 2021 rok
  Wyświetleń: 66
 1605. Zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 05.06.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 66
 1606. ZARZĄDZENIE NR 46/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 66
 1607. ZARZĄDZENIE NR 54/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Warlubie w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu
  Wyświetleń: 66
 1608. ZARZĄDZENIE NR 56/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r.
  Wyświetleń: 66
 1609. Zarządzenie Nr 61/2013 z dnia 2.12.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 66
 1610. ZARZĄDZENIE NR 64/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
  Wyświetleń: 66
 1611. ZARZĄDZENIE NR 65/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Warlubie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 66
 1612. Zarządzenie nr 73/2011 z dnia 13.10.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 66
 1613. ZARZĄDZENIE NR 90/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 października 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 66
 1614. Protokół z XXXIX sesji
  Wyświetleń: 65
 1615. UCHWAŁA NR LII/411/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu za 2022 rok
  Wyświetleń: 65
 1616. UCHWAŁA NR LVIII/452/2024 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2024 rok
  Wyświetleń: 65
 1617. UCHWAŁA NR X/68/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
  Wyświetleń: 65
 1618. UCHWAŁA NR X/92/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielki Komorsk
  Wyświetleń: 65
 1619. Uchwała Nr XI/75/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 65
 1620. Uchwała Nr XIV/71/2015 z dnia 26.11.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 65
 1621. Uchwała nr XLII/331/2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 r.
  Wyświetleń: 65
 1622. Uchwała Nr XV/73/2015 z dnia 18.12.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2015-2026
  Wyświetleń: 65
 1623. Uchwała Nr XVII/137/12 z dnia 12.07.12 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SPZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu
  Wyświetleń: 65
 1624. UCHWAŁA NR XXI/122/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso, oraz terminów płatności dla inkasentów
  Wyświetleń: 65
 1625. UCHWAŁA NR XXVI/212/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 65
 1626. UCHWAŁA NR XXVII/164/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu
  Wyświetleń: 65
 1627. UCHWAŁA NR XXX/236/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 65
 1628. UCHWAŁA NR XXXIV/201/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 65
 1629. UCHWAŁA NR XXXVI/214/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
  Wyświetleń: 65
 1630. Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 12.04.2013 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złozonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 65
 1631. ZARZĄDZENIE NR 16/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 65
 1632. ZARZĄDZENIE NR 23/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2021 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  Wyświetleń: 65
 1633. ZARZĄDZENIE NR 33/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu
  Wyświetleń: 65
 1634. Zarządzenie Nr 38/2011 z dn.16.06.11 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach
  Wyświetleń: 65
 1635. ZARZĄDZENIE NR 46/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 65
 1636. ZARZĄDZENIE NR 48/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Gminy Warlubie w 2015 r.
  Wyświetleń: 65
 1637. ZARZĄDZENIE NR 55/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2018 r.
  Wyświetleń: 65
 1638. ZARZĄDZENIE NR 64/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy
  Wyświetleń: 65
 1639. ZARZĄDZENIE NR 90/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 88/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu
  Wyświetleń: 65
 1640. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 64
 1641. Obwieszczenie z dnia 09.02.2024 - 2
  Wyświetleń: 64
 1642. Uchwała Nr II/8/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 64
 1643. UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 64
 1644. Uchwała Nr IV/21/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji Rady
  Wyświetleń: 64
 1645. UCHWAŁA NR LIX/461/2024 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Bąkowo, Gmina Warlubie
  Wyświetleń: 64
 1646. UCHWAŁA NR LVIII/456/2024 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Warlubie na rok 2024
  Wyświetleń: 64
 1647. Uchwała Nr VIII/61/11 z dnia 18.08.11 r. w sprawie dofinansowania zadań realizowanych przez Powiat Świecki na terenie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 64
 1648. UCHWAŁA NR XIII/113/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok
  Wyświetleń: 64
 1649. UCHWAŁA NR XIII/116/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Warlubiu
  Wyświetleń: 64
 1650. Uchwała Nr XIII/97/12 z dnia 8.02.2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na inwestycje w zakresie wiejsko-gminnych szkół w 2012 r.
  Wyświetleń: 64
 1651. Uchwała Nr XIV/107/12 z dnia 28.03.12 r. w sprawie gminnego konkursu ortograficznego Z ortografią na ty
  Wyświetleń: 64
 1652. Uchwała Nr XIX/149/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk Orlik 2012 w Warlubiu
  Wyświetleń: 64
 1653. UCHWAŁA NR XL/324/2022 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia z gminami z terenu powiatu świeckiego oraz z Powiatem Świeckim na rzecz realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej, stwarzającego możliwość realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 w formie partnerstwa
  Wyświetleń: 64
 1654. Uchwała nr XLI/328/2022 z dnia 25.08.2022 r. w zmieniająca uchwalę w sprawie WPF Gminy Warlubie na lata 2022-2033
  Wyświetleń: 64
 1655. Uchwała nr XLVI/355/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Warlubie na lata 2022-2033
  Wyświetleń: 64
 1656. Uchwała Nr XV/125/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie insygniów władzy dla Wójta i Przewodniczącego Rady
  Wyświetleń: 64
 1657. Uchwała Nr XV/126/12 z dnia 30.04.12 r.w sprawie sprawozdania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011r.
  Wyświetleń: 64
 1658. UCHWAŁA NR XV/137/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Warlubie prawa własności lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 64
 1659. UCHWAŁA NR XVI/150/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części miejscowości Komorsk
  Wyświetleń: 64
 1660. Uchwała Nr XVII/136/12 z dnia 12.07.12 r. w sprawie nadania Statutu SPZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu
  Wyświetleń: 64
 1661. UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 64
 1662. Uchwała Nr XXV/223/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2012 rok
  Wyświetleń: 64
 1663. Uchwała Nr XXXI/247/13 z dnia 26.11.13 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 64
 1664. UCHWAŁA NR XXXV/274/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 64
 1665. UCHWAŁA NR XXXVI/221/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
  Wyświetleń: 64
 1666. Uchwała nr XXXVI/289/2022 z dnia 27.01.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na na wykup nieruchomości zabudowanej nr 252 w Warlubiu
  Wyświetleń: 64
 1667. Zarządzenie Nr 06/2014 z dnia 24.01.2014 r. w sprawie zatwierdzania regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 64
 1668. Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie sprzedaży dwóch samochodów pożarniczych marki Żuk w drodze negocjacji
  Wyświetleń: 64
 1669. ZARZĄDZENIE NR 101/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Warlubiu
  Wyświetleń: 64
 1670. ZARZĄDZENIE NR 11/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 64
 1671. Zarządzenie nr 23/2012 z dnia 30.04.2012r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 64
 1672. Zarządzenie nr 33/2012 z dnia 29 maja 2012r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 64
 1673. Zarządzenie nr 36/2012 z dnia 04.06.2012r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowej
  Wyświetleń: 64
 1674. Zarządzenie Nr 55/2012 z dn.25.10.12 r. w sprawie ustalenia dnia 02 listopada dniem wolnym od pracy
  Wyświetleń: 64
 1675. ZARZĄDZENIE NR 56/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Warlubie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 64
 1676. Zarządzenie Nr 60/2012 z dn.12.11.12 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2013 r.
  Wyświetleń: 64
 1677. Zgromadzenie publiczne – protest rolników 09.02.2024 r.
  Wyświetleń: 64
 1678. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 63
 1679. Uchwała Nr II/4/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
  Wyświetleń: 63
 1680. Uchwała Nr V/34/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Warlubie
  Wyświetleń: 63
 1681. UCHWAŁA NR VI/37/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok
  Wyświetleń: 63
 1682. UCHWAŁA NR VIII/57/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 63
 1683. UCHWAŁA NR X/85/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Buśnia
  Wyświetleń: 63
 1684. Uchwała nr XLVIII/378/2023 z dnia 23.02.2023 r. zmieniająca WPF Gminy Warlubie na lata 2033-2033
  Wyświetleń: 63
 1685. Uchwała Nr XV/119/12 z dnia 30.04.12 r.w spr.wyznaczenia podmiotu do spraw pieczy zastępczej i wspierania rodziny
  Wyświetleń: 63
 1686. Uchwała Nr XV/74/2015 z dnia 18.12.2015 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie emisji obligacji przez Gminę Warlubie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 63
 1687. UCHWAŁA NR XXI/121/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 63
 1688. Uchwała Nr XXIII/201/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014
  Wyświetleń: 63
 1689. UCHWAŁA NR XXIX/175/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących właśność Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 63
 1690. UCHWAŁA NR XXVI/214/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie w 2021 roku”
  Wyświetleń: 63
 1691. UCHWAŁA NR XXXIII/196/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
  Wyświetleń: 63
 1692. UCHWAŁA NR XXXV/207/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2017 – 2026.
  Wyświetleń: 63
 1693. UCHWAŁA NR XXXVII/232/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2018-2027
  Wyświetleń: 63
 1694. UCHWAŁA NR XXXVII/233/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
  Wyświetleń: 63
 1695. UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Bąkowo, Gmina Warlubie
  Wyświetleń: 63
 1696. ZARZĄDZENIE NR 108/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
  Wyświetleń: 63
 1697. ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego
  Wyświetleń: 63
 1698. Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 19.03.2014 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2013 r.
  Wyświetleń: 63
 1699. Zarządzenie Nr 27/2014 z dnia 22.04.2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
  Wyświetleń: 63
 1700. ZARZĄDZENIE NR 34/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej położonej na działce nr 442/4, obręb Wielki Komorsk i sporządzenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 63
 1701. Zarządzenie Nr 38/2014 z dnia 15.05.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 63
 1702. Zarządzenie nr 4/2012 z dnia 9.02.2012r. w sprawie dokonania zmian składu osobowego w Planie Działania Drużyny Wykrywania i Alarmowania Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 63
 1703. Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 04.09.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013
  Wyświetleń: 63
 1704. Zarządzenie Nr 41/2014 z dnia 04.06.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2014r.
  Wyświetleń: 63
 1705. Zarządzenie Nr 52/2012 z dn.24.09.12 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 63
 1706. ZARZĄDZENIE NR 6/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
  Wyświetleń: 63
 1707. ZARZĄDZENIE NR 61/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 63
 1708. Zarządzenie Nr 8/2011 z dn.14.02.2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na najem nieruchomości
  Wyświetleń: 63
 1709. ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 października 2015 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 63
 1710. ZARZĄDZENIE NR 96/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 63
 1711. Informacja o I sesji Rady Gminy Warlubie - 6 maja 2024 r. o godz. 10.00
  Wyświetleń: 62
 1712. Obwieszczenie z dnia 14.12.2023
  Wyświetleń: 62
 1713. Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy
  Wyświetleń: 62
 1714. Plan miejscowy Bąkowo
  Wyświetleń: 62
 1715. Uchwała NR L/397/2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla części obrębu ewidencyjnego Płochocin, gmina Warlubie
  Wyświetleń: 62
 1716. UCHWAŁA NR LIX/460/2024 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2024 – 2033
  Wyświetleń: 62
 1717. UCHWAŁA NR LVI/439/2023 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 62
 1718. Uchwała Nr VI/41/11 z dnia 12.05.11 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 62
 1719. Uchwała Nr VII/57/11 z dnia 16.06.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
  Wyświetleń: 62
 1720. Uchwała Nr VIII/63/11 z dnia 18.08.11 r. w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławnika
  Wyświetleń: 62
 1721. Uchwała Nr X/71/11 z dnia 24.10.11 r. w sprawie przekazania skargi
  Wyświetleń: 62
 1722. UCHWAŁA NR X/80/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu
  Wyświetleń: 62
 1723. UCHWAŁA NR X/86/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bzowo
  Wyświetleń: 62
 1724. UCHWAŁA NR X/90/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Płochocinek
  Wyświetleń: 62
 1725. Uchwała Nr XIII/98/12 z dnia 8.02.2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Woj.Funduszu Ochron.Środowiska
  Wyświetleń: 62
 1726. Uchwała Nr XXIV/219/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu dożynkowego
  Wyświetleń: 62
 1727. UCHWAŁA NR XXXIV/260/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 62
 1728. Uchwała Nr XXXV/283/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Gminnej Przychodni w Warlubiu
  Wyświetleń: 62
 1729. UCHWAŁA NR XXXVI/218/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Warlubie
  Wyświetleń: 62
 1730. Uchwała nr XXXVIII/306/2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wys. opłaty za gospodarowanie odpadami
  Wyświetleń: 62
 1731. ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za wynajem pomieszczeń świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 62
 1732. Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 02.08.2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna”
  Wyświetleń: 62
 1733. ZARZĄDZENIE NR 45/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowej
  Wyświetleń: 62
 1734. ZARZĄDZENIE NR 55/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Warlubie przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 62
 1735. Zarządzenie Nr 60/2014 z dnia 22.09.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.
  Wyświetleń: 62
 1736. ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu
  Wyświetleń: 62
 1737. UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Warlubie
  Wyświetleń: 61
 1738. Uchwała Nr VI/39/11 z dnia 12.05.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok
  Wyświetleń: 61
 1739. UCHWAŁA NR XIII/121/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 61
 1740. UCHWAŁA NR XL/321/2022 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach ewidencyjnych Bąkowo, Warlubie i Bzowo
  Wyświetleń: 61
 1741. Uchwała nr XLVII/372/2023 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności w Klubach Senior w gminie Warlubie
  Wyświetleń: 61
 1742. Uchwała Nr XVII/138/12 z dnia 12.07.12 r. w sprawie pokrycia straty SPZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu
  Wyświetleń: 61
 1743. Uchwała Nr XX/168/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.
  Wyświetleń: 61
 1744. Uchwała Nr XX/171/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 61
 1745. UCHWAŁA NR XXVII/221/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warlubie na lata 2021-2025
  Wyświetleń: 61
 1746. ZARZĄDZENIE NR 112/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 61
 1747. ZARZĄDZENIE NR 43/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok
  Wyświetleń: 61
 1748. Zarządzenie Nr 45/2011 z dn. 11.07.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 61
 1749. Zarządzenie Nr 47/2012 z dnia 22.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012 r.
  Wyświetleń: 61
 1750. Zarządzenie Nr 48/2014 z dnia 30.06.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2014r.
  Wyświetleń: 61
 1751. Zarządzenie nr 68/2014 z dnia 16.10.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.
  Wyświetleń: 61
 1752. ZARZĄDZENIE NR 86/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok
  Wyświetleń: 61
 1753. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 60
 1754. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 60
 1755. Obwieszczenie z dnia 14.02.2024
  Wyświetleń: 60
 1756. Rozkład jazdy autobusów na wybory samorządowe w dn. 07.04.2024 r.
  Wyświetleń: 60