Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwolnienie z podatku rolnego z tytułu kupna gruntów

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 325).
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek skierowany do Wójta Gminy Warlubie  o zastosowanie zwolnienia oraz załączniki tj.

  1. dokument potwierdzający nabycie gruntów (akt notarialny, umowa dzierżawy)
  2. formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (tylko podatnicy będący rolnikami).
  3. oświadczenie dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wydanie decyzji administracyjnej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca , a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Warlubie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

OPŁATY

Brak opłat.

INNE INFORMACJE

Zwolnienie z podatku rolnego dotyczy gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej.

Załączniki

DOCWniosek o ulgę z tytułu kupna gruntów (30,50KB)

DOCFormularz-informacji-przedstawianych-przez-wnioskodawcę-tylko-podatnicy-będący-rolnikami-.doc (38,00KB)

DOCOświadczenie dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie (30,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego