Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona Danych Osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Warlubie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. podaje się informację:

  • Administrator Danych Osobowych – Wójt Gminy Warlubie z siedzibą w Urzędzie Gminy Warlubie, 86-160 Warlubie, ul. Dworcowa 15;
  • Inspektor Ochrony Danych – Krzysztof Kiełbasa, e-mail: inspektor@cbi24.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji obowiązków prawnych ciążących na Gminie Warlubie i przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Każdy ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich:

  1. poprawiania,
  2. usunięcia,
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu.

Skargę w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.

Załączniki:

PDFZARZĄDZENIE NR 50/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Warlubiu (108,26KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 37/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie aktualizacji Polityki Ochrony Danych (101,59KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 72/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie aktualizacji rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (101,47KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 47/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych (102,63KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 46/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (102,47KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 26/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Warlubiu (162,21KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 57/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Warlubiu (386,89KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 5/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Warlubiu (91,21KB)


DOCXKlauzula informacyjna - klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO - przepis prawa (17,03KB)

DOCXKlauzula informacyjna - klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO - umowy (18,20KB)

PDFRejestr zbiorów danych prowadzony przez ABI (741,36KB)

DOCKlauzula informacyjna dot. ewidencji ludności (29,00KB)

DOCKlauzula informacyjna dot. rejestracji a.s.c. i zmiany imienia i nazwiska (30,50KB)

DOCKlauzula informacyjna dot. dowodów osobistych (27,50KB)

PDFInformacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej (133,77KB)

PDFInformacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku ze składaniem wniosków (202,81KB)

PDFKlauzula informacyjna teletransmisji sesji obrad Rady Gminy Warlubie (325,04KB)

PDFInformacja o nagrywaniu obrad Rady Gminy Warlubie (115,38KB)

PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) (74,90KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego