Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (445,62KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028 (326,12KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego w ramach programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028 (322,15KB)
PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2023 – 2033 (3,75MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok (1,15MB)
PDFProjekt w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (333,76KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie (278,46KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (300,85KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaka ratownika OSP oraz kandydata na strażaka ratownika OSP (358,12KB)
PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę nr VII522019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej (204,47KB)
PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Gminy Warlubie (336,61KB)
PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych (347,60KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego