Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zlecenie zadań w trybie konkursowym na 2023 rok

PDFZARZĄDZENIE NR 18/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 marca 2023 r.w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego (1,05MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 18/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 marca 2023 r.w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego (skan pdf) (8,43MB)

PDFROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (223,49KB)

PDFWzór oferty realizacji zadania publicznego w trybie konkursowym (pdf) (202,91KB)

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem oferty na realizację zadania publicznego (pdf) (97,08KB)

PDFWzór umowy o realizację zadania publicznego (pdf) (216,07KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 25/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 kwietnia 2023 r.w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizacje zadań publicznych w 2023 roku (749,74KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 25/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 kwietnia 2023 r.w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizacje zadań publicznych w 2023 roku (skan pdf) (1,36MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 27/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (479,87KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 27/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (skan pdf) (952,28KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 37/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie aktywizacji, integracji oraz działalności kulturalnej na rzecz osób starszych (166,74KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 37/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie aktywizacji, integracji oraz działalności kulturalnej na rzecz osób starszych (skan pdf) (217,41KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 41/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 maja 2023 r.w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (164,39KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 41/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 maja 2023 r.w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (skan pdf) (164,61KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 51/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego (704,29KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 51/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego (skan pdf) (5,12MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 59/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizacje zadań publicznych (799,64KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 59/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizacje zadań publicznych (skan pdf) (1,31MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 63/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych w zakresie aktywizacji, integracji oraz działalności kulturalnej na rzecz osób starszych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (661,39KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 63/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych w zakresie aktywizacji, integracji oraz działalności kulturalnej na rzecz osób starszych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (skan pdf) (776,96KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 64/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru ofert w otwartych konkursach na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego (764,90KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 64/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru ofert w otwartych konkursach na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego (skan pdf) (4,91MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 68 2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2023 roku (805,02KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 68 2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2023 roku (skan pdf) (1,31MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 70/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (365,25KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 70/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (skan pdf) (431,79KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 73/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych w zakresie aktywizacja, integracja oraz działalność kulturalna na rzecz osób starszych (348,47KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 73/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych w zakresie aktywizacja, integracja oraz działalność kulturalna na rzecz osób starszych (skan pdf) (374,58KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego