Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

Warlubie, dnia 20 września 2022 r.

 

Organizacje pozarządowe i podmioty
działające w sferze pożytku publicznego
na terenie Gminy Warlubie

Wójt Gminy Warlubie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Przygotowany został wstępny projekt Programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego działających na rzecz Gminy Warlubie. Przedstawiony Program jest wersją roboczą, która w toku konsultacji będzie ulegała zmianie, dotyczy to w szczególności zakresu zadań priorytetowych przewidzianych do realizacji oraz form współpracy.

Wszelkie propozycje, uwagi i opinie należy zgłaszać drogą pocztową, elektroniczną lub składać osobiście w Urzędzie Gminy w Warlubiu, ul. Dworcowa 15, w pok. nr 22, tel.: 52 38 00 524, faks: 52 33 26 054, e-mail: kryzys@warlubie.pl lub gmina@warlubie.pl w okresie od dnia 27.09.2022 r. do dnia 10.10.2022 r.

Serdecznie zapraszam do czynnego udziału w konsultacjach.

 

Załączniki

PDFZARZĄDZENIE NR 80/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 10 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia„ Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok" (163,19KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 80/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 10 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia„ Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok" (skan pdf) (230,72KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 74/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 września 2022 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok" (403,64KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 74/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 września 2022 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok" (skan pdf) (2,22MB)

PDFFormularz konsultacji Programu współpracy na 2023 r. (skan pdf) (100,40KB)

DOCFormularz konsultacji Programu współpracy na 2023 r. (41,00KB)

PDFSprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z org. pozarządowymi na 2023 rok (1,02MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego