Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290).
  2. Uchwała Nr XXXVII/293/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Rady Gminy Warlubie w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu na terenie Gminy Warlubie (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2022 r. poz. ).
  3. Uchwała Nr XXXVII/294/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Rady Gminy Warlubie w sprawie regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu, na terenie Gminy Warlubie (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2022 r. poz. ) .

Wymagane dokumenty

Dokument potwierdzający status rolnika w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266 ze zm.) lub status ich domownika w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290).

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Inne informacje

Na mocy w/w przepisów:

  • wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, na którym przedmiotem handlu mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym, na targowisku przy ul. Dworcowej w Warlubiu, na działce nr 236,
  • zwalnia się z opłaty targowej rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290).

Załączniki

PDFUCHWAŁA NR XXXVII/293/2022 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 31 marca 2022 r.w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu na terenie Gminy Warlubie (461,38KB)

PDFUCHWAŁA NR XXXVII/294/2022 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 31 marca 2022 r.w sprawie regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu, na terenie Gminy Warlubie (277,63KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego