Zlecanie zadań w trybie uproszczonym – 2019 rok

I  OFERTA:

Oferta z dnia 17 września 2019 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży  (w trybie uproszczonym – bezkonkursowym).

Data upublicznienia: 18.09.2019 r.

Nazwa oferenta: Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii św. Małgorzaty w Bzowie

Nazwa zadania: Wyjazd do Tuchlina, ZOO Egzotyczne Kaszuby i Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Urzędu Gminy w Warlubiu drogą mailową na adres kryzys[at]warlubie[dot]pl lub telefonicznie pod numerem 52 3800524 do dnia  25 września 2019 r.

 

II  OFERTA:

Oferta z dnia 24 września 2019 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (w trybie uproszczonym – bezkonkursowym).

Data upublicznienia: 27.09.2019 r.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy razem” w Warlubiu

Nazwa zadania: Piknik rodzinny

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1260,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Urzędu Gminy w Warlubiu drogą   mailową na adres kryzys[at]warlubie[dot]pl lub telefonicznie pod numerem 52 3800524  do dnia 4 października 2019 r.

III  OFERTA:

Oferta z dnia 22 listopada 2019 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży  (w trybie uproszczonym – bezkonkursowym).

Data upublicznienia: 26.11.2019 r.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy razem” w Warlubiu

Nazwa zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego w sposób aktywny osób niepełnosprawnych

Wnioskowana kwota dofinansowania:  1 236,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Urzędu Gminy w Warlubiu drogą  mailową na adres kryzys[at]warlubie[dot]pl lub telefonicznie pod numerem 52 3800524 do  dnia 3 grudnia 2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian