Zlecanie zadań w trybie uproszczonym – 2015 rok

I  OFERTA:

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie uproszczonym (bezkonkursowym):

Data wpływu do Urzędu: 09.11.2015 r.

Data upublicznienia: 12.11.2015 r.

Nazwa oferenta: Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Małgorzaty w Bzowie

Rodzaj zadania: pomoc społeczna w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących oraz na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Nazwa zadania: Wyjazd rekreacyjny na basen do Kwidzyna.

Termin zgłaszania uwag: 19.11.2015 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian