ZARZĄDZENIE NR 9/2020 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Warlubie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian