ZARZĄDZENIE NR 53/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian