Zarządzenie Nr 28/2014 z dnia 23.04.2014 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2014r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian