ZARZĄDZENIE NR 22/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie za 2019 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian