ZARZĄDZENIE NR 22/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji w 2019 r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian