ZARZĄDZENIE NR 20/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji w 2017 r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian