ZARZĄDZENIE NR 18/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji w 2016 r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian