ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian