ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian