ZARZĄDZENIE NR 14/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2016 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian