Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1921 2016-07-12 14:31:06 Uchwała Nr IV/21/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji Rady Szczegóły
1922 2016-07-12 14:07:50 Uchwała Nr IV/20/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie podatku od nieruchomości oraz w sprawie wzorów formularzy podatkowych Szczegóły
1923 2016-07-12 14:05:59 Uchwała Nr IV/19/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Szczegóły
1924 2016-07-12 14:04:37 Uchwała Nr IV/18/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Warlubie Szczegóły
1925 2016-07-12 14:00:26 Uchwała Nr IV/17/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 Szczegóły
1926 2016-07-12 11:51:43 Uchwała Nr III/16/10 z dnia 21.12.11 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały oraz przyjęcia statutu Gminnego Zakładu Budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu Szczegóły
1927 2016-07-12 11:50:10 Uchwała Nr III/15/10 z dnia 21.12.10 r. w sprawie dofinansowania budowy pod nazwą "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Warlubie-Wielki Komorsk" Szczegóły
1928 2016-07-12 11:48:32 Uchwała Nr III/14/10 z dnia 21.12.10 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok Szczegóły
1929 2016-07-12 11:46:35 Uchwała Nr III/13/10 z dnia 21.12.10 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok Szczegóły
1930 2016-07-12 11:44:29 Uchwała Nr III/12/10 z dnia 21.12.10 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok" Szczegóły
« 1 2 3 190 191 192 193 194 195 196 197 »