Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-10-01 14:08:23 Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium Szczegóły
2 2020-10-01 14:06:06 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Szczegóły
3 2020-09-25 13:45:19 UCHWAŁA NR XIX/179/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1223C a autostradą A1 w miejscowości Płochocinek Szczegóły
4 2020-09-25 13:42:22 UCHWAŁA NR XIX/178/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką nr 214 a drogą gminną nr 030208C w miejscowości Płochocinek Szczegóły
5 2020-09-25 13:38:34 UCHWAŁA NR XIX/177/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Wielki Komorsk Szczegóły
6 2020-09-25 13:27:29 UCHWAŁA NR XIX/176/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
7 2020-09-25 13:23:26 UCHWAŁA NR XIX/175/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2020 – 2030. Szczegóły
8 2020-09-25 13:20:07 UCHWAŁA NR XIX/174/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok Szczegóły
9 2020-09-25 13:14:57 Protokół z XIX sesji z dnia 22.09.2020 r. Szczegóły
10 2020-09-25 11:47:10 Kurenda - bezpłatna zbiórka sprzętu elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych (2020) Szczegóły
« 1 2 3 4 239 240 241 »