Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-07-03 08:59:21 ZARZĄDZENIE NR 57/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zasad naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Warlubie Szczegóły
2 2020-07-03 08:56:35 ZARZĄDZENIE NR 56/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Warlubie za 2019 rok Szczegóły
3 2020-07-03 08:53:10 ZARZĄDZENIE NR 55/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Szczegóły
4 2020-07-03 08:50:15 ZARZĄDZENIE NR 113/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 75/2016 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowej Szczegóły
5 2020-07-03 07:53:32 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r. Szczegóły
6 2020-07-01 09:30:49 ZARZĄDZENIE NR 54/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
7 2020-07-01 09:27:50 ZARZĄDZENIE NR 53/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Warlubie za 2019 rok Szczegóły
8 2020-07-01 09:26:21 ZARZĄDZENIE NR 52/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
9 2020-07-01 08:37:15 Informacja w sprawie zmiany godzin pracy aptek na terenie Powiatu Świeckiego na 2020 rok Szczegóły
10 2020-06-30 14:58:45 Obwieszczenie z dnia 29.06.2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 231 232 233 »