Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-12-13 11:24:06 Obwieszczenie z dnia 13.12.2017 Szczegóły
2 2017-12-12 15:24:22 ZARZĄDZENIE NR 77/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy Szczegóły
3 2017-12-12 15:21:09 ZARZĄDZENIE NR 76/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
4 2017-12-12 15:17:46 ZARZĄDZENIE NR 75/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r. Szczegóły
5 2017-12-06 10:39:29 Obwieszczenie z dnia 05.12.2017 Szczegóły
6 2017-12-01 12:59:39 Informacja o wsparciu finansowym ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej Szczegóły
7 2017-11-30 15:34:40 ZARZĄDZENIE NR 74/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia. Szczegóły
8 2017-11-29 14:15:06 UCHWAŁA NR XXXVI/230/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Warlubie Szczegóły
9 2017-11-29 14:12:52 UCHWAŁA NR XXXVI/229/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości będącej własnością Gminy Warlubie Szczegóły
10 2017-11-29 14:11:20 UCHWAŁA NR XXXVI/228/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Szczegóły
« 1 2 3 4 150 151 152 »