Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-09-24 10:56:41 Informacja o XXXII sesji – 30 września 2021 r. o godz. 10:00 (czwartek) Szczegóły
2 2021-09-23 09:23:00 Zlecenie zadań w trybie uproszczonym na 2021 rok Warlubie, dnia 23 września 2021 r. ROA.VIII.525.1.2021 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i… Szczegóły
3 2021-09-22 15:13:34 ZARZĄDZENIE NR 93/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” Szczegóły
4 2021-09-22 15:11:41 ZARZĄDZENIE NR 92/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Warlubie Szczegóły
5 2021-09-22 15:10:26 ZARZĄDZENIE NR 91/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 września 2021 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu gminy Warlubie na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegóły
6 2021-09-22 14:55:19 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” Warlubie, dnia 22 września 2021 r. ROA.VIII.526.14.2021 Organizacje pozarządowe i podmioty działające w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Warlubie Wójt Gminy Warlubie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty,… Szczegóły
7 2021-09-21 15:15:35 Obwieszczenie z dnia 17.09.2021 Szczegóły
8 2021-09-20 15:53:40 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na działkach 8/2, 1, 40/1, 55, 8/1, 10, 9 w obrębie geodezyjnym Krusze. (Identyfikator postępowania 7909878c-c6f8-41fd-935b-44dc70ba17b5) https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7909878c-c6f8-41fd-935b-44dc70ba17b5 Szczegóły
9 2021-09-20 13:53:48 Archiwum - Praca Szczegóły
10 2021-09-17 10:30:16 ZARZĄDZENIE NR 90/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 88/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu Szczegóły
« 1 2 3 4 273 274 275 »