Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-01-22 12:41:00 Kurenda w sprawie zebrań wiejskich - 2020 rok Szczegóły
2 2020-01-22 12:18:54 ZARZĄDZENIE NR 3/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Warlubie Szczegóły
3 2020-01-22 12:16:57 ZARZĄDZENIE NR 2/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Warlubie Szczegóły
4 2020-01-22 11:53:56 ZARZĄDZENIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, jak też dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, na rok szkolny 2020/2021 Szczegóły
5 2020-01-17 15:10:15 Budowa drogi gminnej nr 030226C - 030213C w miejscowości Warlubie - Bąkowo w gminie Warlubie o km 0+000 do 2+382 Warlubie, dnia 17 stycznia 2020r. Nasz znak: SG.271.2.2020                                           OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Wójt Gminy Warlubie ogłasza przetarg nieograniczony  na Budowę drogi gminnej nr 030226C - 030213C… Szczegóły
6 2020-01-16 17:15:24 Zagospodarowanie przestrzeni zdegradowanej w Wielkim Komorsku na cele aktywizacji społecznej Warlubie, dnia 16 stycznia 2020r. Nasz znak: SG.271.1.2020                           OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENI - Roboty budowlane Wójt Gminy Warlubie ogłasza przetarg… Szczegóły
7 2020-01-16 16:36:29 Plan zamówień publicznych na 2020 rok Szczegóły
8 2020-01-16 10:36:15 Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 14.01.2020 Szczegóły
9 2020-01-14 14:07:24 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warlubie                                                                                        Warlubie, dnia 14 stycznia 2020r. Nasz znak: SG.271.11.2020.PP                                                                                                   Wg rozdzielnika Wójt Gminy Warlubie, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy… Szczegóły
10 2020-01-10 14:53:47 Obwieszczenie z dnia 08.01.2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 214 215 216 »