Uchwała Nr XXXV/288/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego – budowa sieci kanalizacyjnej w Bzowie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian