UCHWAŁA NR XXXV/207/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2017 – 2026.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian