Uchwała Nr XXXI/247/13 z dnia 26.11.13 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian