UCHWAŁA NR XXX/243/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Warlubie

Unieważniona uchwałą Nr XX/74/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian