Uchwała Nr XXV/228/13 z dnia 14.06.13 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej w Bzowie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian