Uchwała Nr XXII/192/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, składanej przez właścicieli nieruchomości

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian