Uchwała Nr XXI/180/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian