Uchwała Nr XX/163/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej gminy

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian