UCHWAŁA NR XVIII/164/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian