Uchwała Nr XV/73/2015 z dnia 18.12.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2015-2026

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian