UCHWAŁA NR X/67/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2018 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian