Uchwała Nr VII/48/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytulu wykonania budzetu za 2010 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian