Uchwała Nr VII/37/2015 z dnia 29.04.2015 r.w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2014 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian