UCHWAŁA NR VI/46/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Warlubie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian