UCHWAŁA NR VI/45/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie w 2019 roku”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian