Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
01.08.2019 12.08.2019 Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy i archiwum Szczegóły
19.06.2019 01.07.2019 Specjalista ds. utrzymania wodociągów i sieci kanalizacyjno-sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
04.04.2019 16.04.2019 Młodszy referent ds. bezpieczeństwa obronnego, zarządzania kryzysowego i gospodarki nieruchomościami Szczegóły
18.03.2019 04.04.2019 Referent ds. warunków przestrzennych i dróg Szczegóły
11.03.2019 22.03.2019 Młodszy referent ds. budownictwa i majątku gminnego Szczegóły
07.06.2018 19.06.2018 Skarbnik Gminy Szczegóły
30.04.2018 14.05.2018 inspektor ds. księgowości budżetowej. Szczegóły
26.04.2017 09.05.2017 Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki i Ochrony Środowiska Szczegóły
21.02.2017 06.03.2017 Sekretarz Gminy Szczegóły
19.01.2017 01.02.2017 referent ds. świadczeń wychowawczych Szczegóły
« »