Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
26.04.2017 09.05.2017 Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki i Ochrony Środowiska Szczegóły
21.02.2017 06.03.2017 Sekretarz Gminy Szczegóły
19.01.2017 01.02.2017 referent ds. świadczeń wychowawczych Szczegóły
« »