Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
12.03.2020 26.03.2020 Podinspektor ds. sportu Szczegóły
12.03.2020 26.03.2020 Podinspektor ds. promocji Szczegóły
24.02.2020 09.03.2020 Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu Szczegóły
01.08.2019 12.08.2019 Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy i archiwum Szczegóły
19.06.2019 01.07.2019 Specjalista ds. utrzymania wodociągów i sieci kanalizacyjno-sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
04.04.2019 16.04.2019 Młodszy referent ds. bezpieczeństwa obronnego, zarządzania kryzysowego i gospodarki nieruchomościami Szczegóły
18.03.2019 04.04.2019 Referent ds. warunków przestrzennych i dróg Szczegóły
11.03.2019 22.03.2019 Młodszy referent ds. budownictwa i majątku gminnego Szczegóły
07.06.2018 19.06.2018 Skarbnik Gminy Szczegóły
30.04.2018 14.05.2018 inspektor ds. księgowości budżetowej. Szczegóły
« 1 2 »