Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
02.09.2020 14.09.2020 Samodzielny referent ds. księgowości budżetowej Szczegóły
17.07.2020 03.08.2020 inspektor ds. księgowości budżetowej. Szczegóły
12.03.2020 26.03.2020 Podinspektor ds. sportu Szczegóły
12.03.2020 26.03.2020 Podinspektor ds. promocji Szczegóły
24.02.2020 09.03.2020 Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu Szczegóły
01.08.2019 12.08.2019 Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy i archiwum Szczegóły
19.06.2019 01.07.2019 Specjalista ds. utrzymania wodociągów i sieci kanalizacyjno-sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
04.04.2019 16.04.2019 Młodszy referent ds. bezpieczeństwa obronnego, zarządzania kryzysowego i gospodarki nieruchomościami Szczegóły
18.03.2019 04.04.2019 Referent ds. warunków przestrzennych i dróg Szczegóły
11.03.2019 22.03.2019 Młodszy referent ds. budownictwa i majątku gminnego Szczegóły
« 1 2 »