Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
07.06.2018 19.06.2018 Skarbnik Gminy Szczegóły
30.04.2018 14.05.2018 inspektor ds. księgowości budżetowej. Szczegóły
26.04.2017 09.05.2017 Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki i Ochrony Środowiska Szczegóły
21.02.2017 06.03.2017 Sekretarz Gminy Szczegóły
19.01.2017 01.02.2017 referent ds. świadczeń wychowawczych Szczegóły
« »