Typ Data Tytuł
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XX/109/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XX/108/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2015 r. Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XIX/107/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XIX/106/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa pomnikowego na terenie Zespołu Parkowo-Pałacowego w Rulewie Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XIX/104/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany do uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XIX/103/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XIX/101/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XIX/100/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu Szczegóły
« 1 2 3 4 5 12 13 »