Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr III/9/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr II/8/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr II/7/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipinki Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr II/6/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr II/5/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr II/4/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr I/3/14 z dnia 1.12.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr I/2/14 z dnia 1.12.2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr I/1/14 z dnia 1.12.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Szczegóły
« 1 2 11 12 13 »