Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IV/19/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, szkól podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Warlubie jest organem prowadzącym Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IV/18/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie przedłużenia taryfy cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IV/17/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości na rzecz Gminy Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr III/16/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr III/15/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wysokości diety dla Przewodniczącej Rady Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr III/14/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wysokości diet dla radnych Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr III/13/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr III/12/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr III/11/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Warlubie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr III/10/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warlubie na lata 2015-2026 Szczegóły
« 1 2 10 11 12 13 »