Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr II/6/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXIX/316/14 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości komunalnej w Wielkim Komorsku na rzecz OSP Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXIX/315/14 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości komunalnej w Warlubiu na rzecz OSP Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXIX/314/14 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXIX/313/14 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXIX/312/14 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXIX/311/14 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta – podatek rolny na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXIX/310/14 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXIX/309/14 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXVIII/308/14 z dnia 2.10.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rulewo Szczegóły
« 1 2 3 31 32 »