Podatek rolny (2021)

Podstawą do naliczenia podatku rolnego na rok 2021 jest cena skupu żyta określona jako średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 opublikowana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 982) – 58,55 zł za dt

Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/190/2020 z dnia 04.12.2020 r. obniżono cenę skupu żyta do kwoty 50 zł za dt.

Podatek rolny za rok podatkowy 2021 wynosi:

  • od 1 ha gruntów, o których mowa w art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku rolnym – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 125,00 zł.
  • od 1 ha gruntów, o których mowa w art.4 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku rolnym – równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 250,00 zł.
AKTUALNE WZORY FORMULARZY obowiązujących od 01.07.2019 r.
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
Wzory formularzy obowiązujących do 30.06.2019 r.
[IR-1] Informacja w sprawie podatku rolnego (wersja pdf)[IR-1] Informacja w sprawie podatku rolnego[DR-1] Deklaracja na podatek rolny (wersja pdf)[DR-1] Deklaracja na podatek rolny[ZR-1A] Dane o nieruchomościach rolnych (wersja pdf)

[ZR-1A] Dane o nieruchomościach rolnych

[ZR-1/B] Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym (wersja pdf)

[ZR-1/B] Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian