Podatek rolny (2020)

Podstawą do naliczenia podatku rolnego na rok 2020 jest cena skupu żyta określona jako średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 opublikowana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1017) – 58,46 zł za dt

Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/115/2019 z dnia 28.11.2019 r. obniżono cenę skupu żyta do kwoty 48 zł za dt.

Podatek rolny za rok podatkowy 2020 wynosi:

  • od 1 ha gruntów, o których mowa w art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku rolnym – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 120,00 zł.
  • od 1 ha gruntów, o których mowa w art.4 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku rolnym – równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 240,00 zł.
Wzory formularzy obowiązujących od 01.07.2019 r.
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
Wzory formularzy obowiązujących do 30.06.2019 r.
[IR-1] Informacja w sprawie podatku rolnego (wersja pdf)[IR-1] Informacja w sprawie podatku rolnego[DR-1] Deklaracja na podatek rolny (wersja pdf)[DR-1] Deklaracja na podatek rolny

[ZR-1A] Dane o nieruchomościach rolnych (wersja pdf)

[ZR-1A] Dane o nieruchomościach rolnych

[ZR-1/B] Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym (wersja pdf)

[ZR-1/B] Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian