Podatek rolny (2018)

Podstawą do naliczenia podatku rolnego na rok 2018 jest cena skupu żyta określona jako średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 opublikowana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 958) – 52,49 zł za dt

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/214/2017 z dnia 23.11.2017 r. obniżono cenę skupu żyta do kwoty 45 zł za dt.

Podatek rolny za rok podatkowy 2018 wynosi:

  • od 1 ha gruntów, o których mowa w art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku rolnym – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 112,50 zł.
  • od 1 ha gruntów, o których mowa w art.4 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku rolnym – równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 225,00 zł.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian