Podatek od środków transportowych

Wysokość stawek podatku od środków transportowych wynosi:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 488,00 zł
b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie 814,00 zł
c) powyżej 9 ton 976,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

–  o liczbie osi dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton 1017,00 zł
b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton 1119,00 zł
c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton 1170,00 zł
d) równej lub wyższej niż 15 ton 1220,00 zł

 – o liczbie osi trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton 1170,00 zł
b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton 1220,00 zł
c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton 1271,00 zł
d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 ton 1322,00 zł
e) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton 1373,00 zł
f)  równej lub wyższej niż 25 ton 1525,00 zł

– o liczbie osi cztery i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton 1576,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton 1627,00 zł
c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton 1678,00 zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton 1755,00 zł
e) równej lub wyższej niż 31 ton 1806,00 zł

3) Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

– o liczbie osi dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton 1017,00 zł
b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton 1119,00 zł
c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton 1170,00 zł
d) równej lub wyższej niż 15 ton 1329,00 zł

 – o liczbie osi trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton 1322,00 zł
b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton 1373,00 zł
c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton 1424,00 zł
d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 ton 1475,00 zł
e) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton 1673,00 zł
f)  równej lub wyższej niż 25 ton 1679,00 zł

– o liczbie osi cztery i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton 1627,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton 1678,00 zł
c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton 1755,00 zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton 2603,00 zł
e) równej lub wyższej niż 31 ton 2603,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do  5,5 ton  610,00 zł
b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton  814,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton  1017,00 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

– o liczbie osi dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton 1220,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton 1271,00 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton 1322,00 zł
d) równej lub wyższej niż 31 ton 1525,00 zł

–  o liczbie osi trzy i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton 1831,00 zł
b) równej lub wyższej niż 40 ton 1932,00 zł

6) od  ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 – o liczbie osi dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton 1220,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton 1424,00 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton 1525,00 zł
d) równej lub wyższej niż 31 ton 2057,00 zł

– o liczbie osi trzy i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton 1831,00 zł
b) równej lub wyższej niż 40 ton 2705,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

102,00 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

– o liczbie osi jedna:

a) równej lub wyższej niż12 ton, a mniej niż 18 ton 153,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton 305,00 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton 508,00 zł 

–  o liczbie osi dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton 559,00 zł
b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony 651,00 zł
c) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton 902,00 zł
d) równej lub wyższej niż 38 ton 1220,00 zł

– o liczbie osi trzy i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton 915,00 zł
b) równej lub wyższej niż 38 ton 1017,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

– o liczbie osi jedna:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton 153,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton 340,00 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton 596,00 zł

– o liczbie osi dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton 559,00 zł
b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony 903,00 zł
c) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton 1371,00 zł
d) równej lub wyższej niż 38 ton 1804,00 zł

– o liczbie osi trzy i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton 1000,00 zł
b) równej lub wyższej niż 38 ton 1360,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca 813,00 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsca 1220,00 zł

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian