Podatek od środków transportowych (2018)

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok wynosi:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 503,00 zł
b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie 838,00 zł
c) powyżej 9 ton 1005,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

–  o liczbie osi dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton 1048,00 zł
b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton 1153,00 zł
c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton 1205,00 zł
d) równej lub wyższej niż 15 ton 1257,00 zł

 – o liczbie osi trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton 1205,00 zł
b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton 1257,00 zł
c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton 1309,00 zł
d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 ton 1362,00 zł
e) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton 1414,00 zł
f)  równej lub wyższej niż 25 ton 1571,00 zł

– o liczbie osi cztery i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton 1623,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton 1676,00 zł
c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton 1728,00 zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton 1808,00 zł
e) równej lub wyższej niż 31 ton 1860,00 zł

3) Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

– o liczbie osi dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton 1048,00 zł
b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton 1153,00 zł
c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton 1205,00 zł
d) równej lub wyższej niż 15 ton 1369,00 zł

 – o liczbie osi trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton 1362,00 zł
b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton 1414,00 zł
c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton 1467,00 zł
d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 ton 1519,00 zł
e) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton 1723,00 zł
f)  równej lub wyższej niż 25 ton 1729,00 zł

– o liczbie osi cztery i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton 1676,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton 1728,00 zł
c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton 1808,00 zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton 2681,00 zł
e) równej lub wyższej niż 31 ton 2681,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do  5,5 ton  628,00 zł
b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton  838,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton  1048,00 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

– o liczbie osi dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton 1257,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton 1309,00 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton 1362,00 zł
d) równej lub wyższej niż 31 ton 1571,00 zł

–  o liczbie osi trzy i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton 1886,00 zł
b) równej lub wyższej niż 40 ton 1990,00 zł

6) od  ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 – o liczbie osi dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton 1257,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton 1467,00 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton 1571,00 zł
d) równej lub wyższej niż 31 ton 2119,00 zł

– o liczbie osi trzy i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton 1886,00 zł
b) równej lub wyższej niż 40 ton 2786,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

105,00 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

– o liczbie osi jedna:

a) równej lub wyższej niż12 ton, a mniej niż 18 ton 158,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton 314,00 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton 523,00 zł 

–  o liczbie osi dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton 578,00 zł
b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony 671,00 zł
c) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton 929,00 zł
d) równej lub wyższej niż 38 ton 1257,00 zł

– o liczbie osi trzy i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton 942,00 zł
b) równej lub wyższej niż 38 ton 1047,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

– o liczbie osi jedna:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton 158,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton 350,00 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton 614,00 zł

– o liczbie osi dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton 576,00 zł
b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony 930,00 zł
c) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton 1412,00 zł
d) równej lub wyższej niż 38 ton 1858,00 zł

– o liczbie osi trzy i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton 1030,00 zł
b) równej lub wyższej niż 38 ton 1401,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca 837,00 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsca 1257,00 zł

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian