Podatek leśny (2018)

Stawka średniej ceny sprzedaży drewna, ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017r. poz. 963).

Stawka podatku leśnego na 2018r. wynosi:

  • za 1 ha fizyczny lasu – 43,3532 zł
  • lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 21,6766 zł

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian