Podatek leśny

Stawka średniej ceny sprzedaży drewna, ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016r. poz. 996).

Stawka podatku leśnego na 2017r. wynosi:

  • za 1 ha fizyczny lasu – 42,0222 zł
  • lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 21,0111 zł

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian