Podatek leśny (2019)

Stawka średniej ceny sprzedaży drewna, ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. z 2018r. poz. 1005).

Stawka podatku leśnego na 2019r. wynosi:

  • za 1 ha fizyczny lasu – 42,2356 zł
  • lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 21,1178zł

<– Podatek leśny (2018)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian