Podatek leśny (2020)

Stawka średniej ceny sprzedaży drewna, ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019r. poz. 1018).

Stawka podatku leśnego na 2020r. wynosi:

  • za 1 ha fizyczny lasu – 42,7328 zł
  • lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 21,3664zł
Wzory formularzy obowiązujących od 01.07.2019 r.
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
Wzory formularzy obowiązujących do 30.06.2019 r.
[ZL-1A] Dane o nieruchomościach leśnych (wersja pdf)[ZL-1A] Dane o nieruchomościach leśnych[ZL-1B] Dane o zwolnieniach w podatku leśnym (wersja pdf)

[ZL-1B] Dane o zwolnieniach w podatku leśnym

[DL-1] Deklaracja na podatek leśny (wersja pdf)

[DL-1] Deklaracja na podatek leśny

[IL-1] Informacja w sprawie podatku leśnego (wersja pdf)

[IL-1] Informacja w sprawie podatku leśnego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian