Podatek leśny (2021)

Stawka średniej ceny sprzedaży drewna, ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2020r. poz. 983).

Stawka podatku leśnego na 2021r. wynosi:

  • za 1 ha fizyczny lasu – 43,3048 zł
  • lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 21,6524 zł
AKTUALNE WZORY FORMULARZY obowiązujących od 01.07.2019 r.
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
Wzory formularzy obowiązujących do 30.06.2019 r.
[ZL-1A] Dane o nieruchomościach leśnych (wersja pdf)[ZL-1A] Dane o nieruchomościach leśnych[ZL-1B] Dane o zwolnieniach w podatku leśnym (wersja pdf)[ZL-1B] Dane o zwolnieniach w podatku leśnym

[DL-1] Deklaracja na podatek leśny (wersja pdf)

[DL-1] Deklaracja na podatek leśny

[IL-1] Informacja w sprawie podatku leśnego (wersja pdf)

[IL-1] Informacja w sprawie podatku leśnego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian