Opłata targowa (2021)

INFORMACJA
Zgodnie z art. 31zzm Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r . nie będzie pobierana opłata targowa.

Stawki opłaty targowej zostały określone uchwałą Rady Gminy Warlubie Nr XII/112/2019 z dnia 24 października 2019

Stawki opłaty targowej na 2021r. za każdy dzień sprzedaży wynoszą:

1) z samochodu ciężarowego – 20,00 zł

2) z samochodu osobowego – 10,00 zł

3) od sprzedaży obnośnej artykułów spożywczych i przemysłowych z ręki, kosza, skrzyni, wiadra, wózka ręcznego, itp.:

a) do 1 m.b. zajmowanego stanowiska

– 4,00 zł

b) za każdy następny rozpoczęty metr bieżący zajmowanego stanowiska

3,00 zł

4) od sprzedaży bezpośredniej ze stołu:

a) do 1 m.b. stołu

5,00 zł

b) za każdy następny rozpoczęty metr bieżący stołu

4,00 zł

Informacje

Rejestr zmian