Opłata od posiadania psów (2021)

Stawka opłaty od posiadania psów została określona uchwałą Rady Gminy Warlubie Nr XII/111/2019 z dnia 24 października 2019 roku

Opłata od posiadania psa w 2021r. wynosi 25 zł.

  1. Zwalnia się od opłaty osoby posiadające jednego psa.
  • obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku uiszczenia opłaty.

Opłata płatna jest z góry bez wezwania do dnia 15 marca każdego roku, względnie w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa w kasie Urzędu Gminy.

Informacje

Rejestr zmian