Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Warlubie, dn. 23 grudnia 2019r.

Nasz znak: SG.271.15.2019

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

  1. Nazwa i adres właściwego organizatora przewozów:

Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie

  1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Tryb bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Podstawa prawna: art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136).

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

Drogowy transport pasażerski (autobusowy) w sieci komunikacyjnej w obszarze działania w granicach Gminy Warlubie.

  1. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

01 styczeń 2021 r.

  1. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 23.12.2019 r. pod numerem referencyjnym 2019-180109.

Wójt Gminy Warlubie

/-/ Krzysztof Michalak

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian