KURENDA – DARMOWY ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I INNYCH

Warlubie dnia 07.09.2017r.

FIN.II.3137.3.19.2017

K U R E N D A

DARMOWY ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I INNYCH

Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” informuje o zbiórce sprzętu elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych:

 

Sobota 07.10.2017

-dla miejscowości: Lipinki, Krzewiny, Grabowa Góra, Blizawy, Mątasek, Ciemny Las, Jeżewnica, Rybno, Stara Huta, Nowa Huta, Średnia Huta, Dębowe, Zamczyska, Kuźnica, Borowy Młyn, Bursztynowo, Borsukowo, Przewodnik, Rynków8.00-10.00 przy Wiejskim Domu Kultury w Lipinkach,

– dla miejscowości: Płochocin, Płochocinek 10.30-11.15 przy świetlicy w Płochocinie,

– dla miejscowości: Buśnia 11.30-12.15 przy sklepie w Buśni,

– dla miejscowości: Rulewo 12.30-13.15 przy sklepie w Rulewie,

– dla miejscowości: Bąkowo, Bąkowski Młyn 13.30-14.15 przy sklepie w Bąkowie.

Sobota 14.10.2017r.

-dla miejscowości: Warlubie, Kurzejewo 8.00-10.00 przy OSP w Warlubiu,

-dla miejscowości: Bzowo 10.15-11.00 przy świetlicy w Bzowie,

-dla miejscowości: Krusze, Osiek 11.15-12.00 przy świetlicy w Kruszach,

-dla miejscowości: Wielki Komorsk, Komorsk 12.15-14.15 przy OSP w Wielkim Komorsku.

Mieszkańcy podczas zbiórki mogą oddawać następujące odpady:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielogabarytowe,
  • zużyte opony (bez opon pochodzących z działalności rolniczej),
  • świetlówki.

Natomiast materiały budowlane, akumulatory, baterie i leki mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warlubiu, (ulica Komorska, przy oczyszczalni ścieków) w każdy czwartek w godzinach od 8.00-12.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 52 33 26 534. PSZOK jest obsługiwany przez pracownika firmy WIĄZAR.

 

Mieszkańcy będą zobowiązani do dostarczenia materiałów w wyznaczone miejsce we własnym zakresie i na własny koszt.

Informacje

Rejestr zmian